Hemutrustningslån

sverigekont_hus bildHemutrustningslån är ett lån som ges till flyktingar som fått uppehållstillstånd och som planerar en flytt från exempelvis Migrationsverkets lokaler till en bostad som är helt omöblerad. Precis som namnet på lånet visar är det tänkt att pengarna helt och hållet ska vara till hemutrustning. Maximal summa man kan låna är 35.000kr.

Hemutrustninglån för inneboende

Det är även möjligt att få hemutrustningslån om flytt sker till en bostad som till viss del är inredd eller om man ska bo inneboende. Däremot är då maximal lånesumma 5000kr.

Lånet hanteras av CSN och amorteringstiden är vanligtvis 1-7 år. Detta med en första betalning på lånet efter två år.

Räntan för hemutrustningslån från och med 2020

Då och då regleras räntan för hemutrustningslån. Den ska ligga på en rimlig nivå och står i relation till marknadsräntan. Från och med 1:a Januari 2020 är räntan på 1,74%. Du kan läsa mer om ränteändringen i Svensk Författningssamling.

Krav:

För att få kunna få ett hemutrustningslån behöver följande faktorer vara uppfyllda:

  • Du som person ska omfattas av ett flyktingmottagande eller vara inskriven i etableringsförordning.
  • Du som person måste minst vara 18 år gammal
  • Det ska vara maximalt två år sedan som du mottagits som flykting i en kommun, dvs kommunplacering.
  • Om du är gift alternativt är sambo med en person som även har rätten att ansöka till hemutrustningslånet så måste en ansökan ske gemensamt. Om en person fått ett lån beviljat och dess respektive sedan kommer till Sverige kan tilläggslån sökas. Även detta söks gemensamt. Däremot kan CSN kräva speciella skäl i det fall som anhöriga kommer och den som bor i Sverige har varit kommunplacerad längre än två år.
  • Om två personer ansöker om och får ett lån är bägge dessa lika skyldiga att betala tillbaka lånet. Ansvaret ligger på bägge oavsett om man i ett senare skede skiljer sig/flyttar isär eller om ena parten inte har möjlighet att betala.

Tilläggslån

Ett tilläggslån är ett lån på ett lägre belopp än grundlånet. Detta kan man ansöka till i vissa speciell situationer. Exempelvis:

  • Om man vid det första lånet valt att låna ett belopp som är mindre än vad man sammanlagt har rätt till.
  • Om man bott i en lägenhet som varit möblerad och att man därefter flyttar till en omöblerad lägenhet.
  • Det blir fler i familjen. Det kan då vara att man får barn eller att en anhörig får möjligheten att komma till Sverige

Ansökan via CSN

För att genomföra en ansökan om hemutrustningslån kontaktar man den handläggare man har på den flyktingförläggning som man bor på. Ett alternativ är kontakta Arbetsförmedlingen eller någon ansvarig på flyktingmottagandet inom kommunen.

CSN skickar ut skuldebrev

När en ansökan skickats in behandlas den av CSN som sedan skickar ut ett skuldebrev. Om man som låntagare accepterar avtalet skrivs det under och returneras till CSN. Därefter betalas pengarna ut till låntagaren som då maximalt kan låna 35.000kr.

Det finns två sätt att få pengarna. Den ena vägen är via Swedbank Kontantavi. Checken kan lösas in hos Swedbank eller via ett ombud för Kuponginlösen. Den andra vägen är att pengarna direkt sätts in på personens konto. I detta fall behöver man besöka ett Swedbank Kontor där hjälp kan fås gällande anmälan av kontonummer. I det fall som kontonummer inte anges i ansökan alternativt att personen inte har angett fullständigt personnummer kommer pengarna att betalas ut via Kontantavi.

Återbetalning efter två år

Två år efter att pengarna betalats ut ska de börja återbetalas. Amorteringstiden ligger då på vanligtvis från 1 år till 7 år. Detta beroende på lånebelopp och förutsättning att återbetala det. Det går även att få nedsatt amortering inom vissa perioder om man ha mycket låg inkomst. Däremot läggs det ränta på beloppet under hela amorteringstiden. Hur stor inkomst som familjen maximalt får ha för att kunna få anstånd om lägre amortering beror på hur familjen ser ut gällande antal vuxna och antal barn. Exempelvis får en ensamstående person maximalt ha en inkomst på 124.040kr för att kunna få anstånd beviljad.

Extra inbetalningar på lånet

Det är även alltid möjligt att göra extra inbetalningar. Om personen tidigare fått en räkning kan man använda den men ändra belopp. De är alltså samma OCR och PG/BG-nummer som ska användas. Har man inte inbetalningskort kan detta beställas från CSN. Detta sker enklast via ”Mina Sidor” på webbplatsen. Det är även där man kan beställa blankett för att betala av hela lånet och därmed avsluta det.

Räntan som betalas är låg i jämförelse med andra lån vilket gör detta till det bästa alternativet för de som inte har hög inkomst och är i behov av lån för att kunna inreda ett nytt boende. År 2015 var räntan på 2,85% och summan som betalas är även avdragsgill likt andra räntekostnader.

Lånebelopp

Som mest går det att låna 35.000kr genom hemutrustningslånet. Men det betyder inte att alla får låna denna summa. Det som främst avgör hur stort lånet får vara är hur många som är i hushållet.

En person får maximalt låna 15.000, 2 personer kan låna 20.000kr, tre kan låna 25.000kr, fyra personer i hushållet ger maximalt lån på 30.000kr. Är det fem eller fler kan maximala beloppet lånas vilket är på 35.000kr.

Om familjesituationen förändras och man blir fler i familjen kan tilläggslån tecknas. Se ovan under ”Tilläggslån”.

frågetecken bildÄr det bästa lånet?

Det finns ett flertal olika lån som kan användas när en lägenhet ska inredas. För flyktingar som uppfyller kriteriet för hemutrustningslån är detta det överlägset bästa alternativet. Detta på grund av flera saker:

  • Räntan

Med en ränta som är mindre än hälften än vad man får på privatlån är det ett mycket fördelaktigt lån.

  • Amortering

Det är en fördel att inte behöva börja betala förrän efter två år efter att lånet tecknades. Utöver det finns möjlighet att få anstånd om att minska amorteringsbeloppet beroende på inkomst. Detta är något som inte finns på andra lån.

Hemutrustningslånet rekommenderas därmed tydligt till de som uppfyller kriterierna för detta. För övriga är ett privatlån bästa vägen. I sådant fall rekommenderas en låneförmedlare (ex. Lendo) eftersom man då på ett enkelt sätt får över 20 olika banker jämförda gällande räntor, amorteringstid m.m.

Info:  All fakta är från hösten 2019. Information kan komma att ändras. Besök CSN.se för aktuell information.

Jämför Låneförmedlare