Högrisklånen ökar

När det knappt går att få någon avkastning på räntebärande papper ser sig både privatpersoner och företag sig om efter bättre alternativ. Ett är att investera i aktier. Men detta har nackdelen att det är relativt riskfyllt. Även den som väljer stora etablerade företag kan se sina pengar minska i värde. Som ett alternativ har högrisklån vuxit fram som ett starkt alternativ för de som vill ha en bättre ränta och därmed avkastning på sina pengar. Detta till en relativt låg risk. Det är då lån som förmedlas mellan låntagare och långivare och där företaget som erbjuder dessa förmedlingar tar en viss provision per lån. Dessa lån kallas vanligtvis för peer to peer lån (privatperson/företag till privatperson) eller peer to buisness lån (privatperson/företag till företag).

Det är inte ovanligt att man få 5-12% årlig ränta på att låna ut sina pengar på detta sätt vilket är betydligt högre ränta än vad nischbankerna kan erbjuda. Däremot måste man komma ihåg att det finns en viss risk i denna låneform. Om det företag som lånar pengarna går i konkurrs eller om privatpersonen inte klarar av att betala tillbaka lånet kan det visa sig att pengarna inte kommer öka i värde för långivaren utan snarare tvärtom.  Risken med peer-to-peer är alltså att den som lånar ut sina pengar inte får dem tillbaka. Men risken är liten och förmedlingsföretaget jobbar även för spridd risk vilket minskar riskerna ytterligare för förlust av utlånat kapital.