Jämför och hitta högsta sparräntan

Den som vill att ens sparpengar ska växa så snabbt som möjligt gör rätt i att leta efter den högsta sparräntan. Men att jämföra sparräntan hos flertalet aktörer är tidskrävande. Därför presenterar vi nedan de högsta räntorna just nu, och vad man bör tänka på innan man öppnar ett sparkonto.

Allt fler bankkunder får upp ögonen för att storbankerna i stort sett inte ger någon ränta alls på sparkonton. Detta samtidigt som nischbankerna slåss om kunderna genom att försöka erbjuda den bästa sparräntan. Många väljer därmed att ha sparpengar på en bank, och resten av banktjänsterna hos en annan. Det finns nämligen stora summor att spara på det.

Styrräntan är på väg uppåt igen och det återspeglar sig på den räntesats som bankerna erbjuder på sina sparkonton. Det finns trots allt fortsatt ett antal sparkonton där man inte får någon ränta alls eller där den ligger kring 0,05 procent. Men det är stor skillnad mellan bankerna, och en del av dem tillhandahåller nu goda möjligheter för ens sparpengar att växa sig stora.

Bästa sparräntan just nu

För tillfället ligger den högsta sparräntan på 1,15 procent, i alla fall om man vill sätta in pengarna på ett konto med fria uttag och fria insättningar. Detta är då på Brocc Finance (före detta GCC Capital).

Högt upp på listan över sparkonton med fria insättningar och uttag hittar vi även Avida Finans. Här erbjuds en sparränta om 1,10 procent. Detta är att betrakta som en hög sparränta, men erbjuds trots allt av relativt många aktörer. Däribland bör vi nämna Qliro, Nordiska och Northmill Bank.

Högsta sparräntan med bindningstid

Genom att binda pengarna på längre sikt kan man få en högre ränta. Här finns många aktörer att jämföra för att hitta den bästa sparräntan, men Marginalen Bank har länge haft ett starkt grepp om första platsen.

Kan man undvara kapitalen i tre år är det just denna bank som ger bäst ränta för tillfället. Detta med räntesatsen 2,60 procent. Den som binder på fem år får 2,75%, vilket är den högsta räntan man kan få tag på i denna kategori.

En annan aktör som placerar sig högt upp på denna lista är Handelsbanken. Faktum är att de, på ett sparkonto bundet på tre år, endast placerar sig två procentenheter under räntan som erbjuds hos Marginalen Bank, det vill säga 2,58 procent.

Rörlig ränta eller fast ränta?

På frågan om vilken som är den bästa sparräntan, rörlig ränta eller fast ränta, går inte att ge ett svar som passar alla. Det hela beror på vilket syfte och mål man har med sitt sparande.

Rörlig ränta passar dig som:

  • Behöver kunna ha tillgång till sparpengarna med kort varsel.
  • Föredrar föränderlig ränta, som kan ändras både upp och ner.

Fast ränta passar dig som:

  • Klarar dig utan sparpengarna under längre tid (den självvalda bindningstiden).
  • Vill veta exakt vad räntan kommer vara under hela sparperioden.

Vad är statlig insättningsgaranti?

Den statliga insättningsgarantin är en sorts trygghet för spararen, då den innebär att man får ersättning av staten i det fall banken eller bolaget man sparar hos går i konkurs eller av annan anledning inte kan betala ut pengarna.

Den statliga insättningsgarantin täcker summor upp till 1 050 000 kronor per sparande kund och bank/bolag. Om man sparar mer än så på ett och samma konto finns alltså en viss del av pengarna som inte täcks av garantin. Bland de som sparar över maxtaket och vill ha full garanti är det därför inte ovanligt att sprida ut sitt sparande över flera banker där insättningsgaranti gäller.

Utan insättningsgaranti lockade med hög ränta

Tidigare fanns möjlighet för de som var beredda att ta en större risk att spara på ett konto utan insättningsgaranti. Dessa sparkonton erbjöd utan tvekan den högsta sparräntan. Den gängse rekommendationen löd att sparande på dessa så kallade högräntekonton endast skulle ses som en ”krydda” till sparportföljen. Detta beroende på att den stora risk som var förenad med sådana placeringar.

Skulle företaget som erbjuder sparkontot bli tvingade till konkurs skulle de pengar som sitter på dessa konton helt och hållet gå förlorade. Mot bakgrund av detta skedde en stor förändring på sparmarknaden från och med år 2021, då möjligheten att spara på dessa högriskkonton försvann.

Högriskkonton förbjuds

Enligt regeringen var anledningen till lagändringen att många kunder inte var medvetna om risken som fanns i att spara utan insättningsgaranti. Många sparare hade svårt att uppfatta skillnaden mellan de två olika typerna av sparkonton, och i vissa fall resulterade det i tragedi för de som sparade hos mindre stabila aktörer.

4Spar och Akelius Spar avvecklas

Ett av de mest kända företagen inom denna kategori, som erbjöd Sveriges högsta sparränta, var 4Spar. Om man band pengarna på tre år kunde man här få en årlig ränta på hela 10 procent. På ett år gavs 8 procent och på ett konto med fria uttag en ränta på 6,5 procent, vilket alltså var betydligt högre än man kan få med insättningsgaranti.

En annan välkänd aktör var Akelius Spar, som var det företag som verkade i branschen längst – i över 30 år. Här kunde man få en ränta om 1,5% på rörligt konto och 3,5 procent på fasträntekonto över 3 år. De pengar som sattes in på ett sparkonto hos Akelius gick till företagets expansion inom fastighetsbranschen.

Dessa två aktörer hade möjlighet att fortsätta erbjuda sparkonton genom att ansöka om banktillstånd, men valde i stället att avveckla sina verksamheter. Trots detta fick samtliga kunder sitt sparade kapital återbetalat, då det var ett av kraven i den nya lagen.