ICA – Hållbaraste banken 2015

Det finns en rad olika utmärkelser som delas ut till banker varje år. ICA är en av de banker som har fått en hel del de senaste åren. Allt från ”Bästa mobilbank” till ”Bästa Resekort”. Nu har de även vunnit pris som den bank ”som tar bäst miljöansvar och socialt ansvar”. En utmärkelse som ges ut av Sustainable Brand Index.

Undersökningen har bestått i att 9500 svenska konsumenter fått svara på vilket miljöansvar de anser att 253 olika varumärken tar. Detta är alltså en värdering av subjektiv bedömning av de som svarat på frågorna och inte en undersökning där ett företag granskat bankerna utifrån olika punkter. Men ofta speglar privatpersoners åsikter även hur objektiva bedömare ser på företag. Men det behöver inte vara så.

Att det skulle bli ICA som skulle ta hem priset var inte helt oväntat då de vunnit de senaste två åren. Enligt Johanna Lepistö, som är chef för Varumärke & Kommunikation, kommer man även fortsättningsvis fokusera på att göra positiva insatser för miljön. Bland annat ligger fokus på minska utskick av papper till kunden. Man kommer även att jobba för att kunder ska bli mer medvetna om olika tjänster som går att utföra i butiken – däribland insättning av pengar till sitt ICA-konto.

Besök ICA Banken