ICA inför kontaktlösa kreditkort

Under 2015 kommer de som har bank- och kreditkort via ICA-banken få ett nytt kort från banken. Detta då med en ny funktion som de kallar för ”Blippa Funktion”. Det innebär att det räcker att hålla upp kortet framför kortterminalen för att betalning ska ske. Främst är detta tänkt att användas när köpen är på mindre än 250 kr då någon PIN-kod inte behöver anges i dessa fall. För att öka säkerheten kommer däremot terminalerna att göra kontroller då och då och kräva att PIN-koden anges.

Detta är enbart kopplat mot betal- och kreditkort och alltså inget som gäller de som betalar med sitt ICA kort men inte har betal- eller kreditkortsfunktion. Man kan därmed inte heller hålla upp sitt medlemskort för att få bonus och betala med ett annat kort i terminalen.

Den som anser att känns osäkert att ha ett kort som det går att handla på för mindre än 250kr utan PIN-kod kan kontakta ICA-banken och be dem stänga av denna funktion.

Besök ICA Banken