Inget krav på hårdare amortering av bankföreningen

Nu avbryter bankföreningen sitt arbete gällande ett krav på att alla nya låntagare skulle vara tvungna att amortera ner till 50 % på alla nya bolån. De själva är positiva till denna förändring vilket de ser som en åtgärd för att minska den höga belåningsgrad som svensken generellt har. Men konkurrensverket har yttrat sig mycket kritisk till förslaget vilket alltså resulterar i att förlagen nu helt och hållet läggs åt sidan.

Den bakomliggande orsaken till att Bankföreningen har fört diskussion med Finansinspektionen kring detta är de höga bopriserna. Med låga räntor och höga bopriser är nämligen risken att svensken överbelånar sig vilket definitivt skulle missgynna Sveriges ekonomi i det läget som huspriserna vänder nedåt igen.

Den nackdel som konkurrensverket ser är att kunderna låser sina pengar till en och samma bank och därmed har betydligt svårare att byta bank. Det i sin tur skulle minska den öppna konkurrensen.

Dessutom pekade de på att de inte anser att branschregel bör införas utan att man i så fall ska styra detta genom lagregleringar. Detta är något som Thomas Östros (vd Bankföreningen) inte håller med om. Detta eftersom en lag är så skarp medan en branschregel går att komma ifrån vid vissa situationer. Östros tror alltså att kravet kommer att införas men då som lag. I detta fall ser han en fara att det kan uppstå krångliga situationer vid exempelvis skilsmässor och arbetslöshet.