Kan kreditkort vara lösningen för bättre pensionssparande?

Hur kommer man igång med ett enkelt och smidigt pensionssparande? Frågan ställdes av Andreas Bonnier och lösningen blev att han grundade Nowo. Ett företag som med hjälp av ett kreditkort vill få unga att börja pensionsspara.

nowo pensionssparandeDet är många (framförallt unga) som inte har ett privat pensionssparande. De flesta är medvetna om behovet av detta men att sedan gå från tanke till handling är inte helt enkelt. Detta inte minst eftersom pensionen ligger så långt i framtiden att det kan kännas svårt att föreställa sig ett liv som pensionär. Nu har appen Nowo lanserats som en lösning som kanske kan underlätta för unga vuxna att komma igång med sparandet.

Appen Nowo lanserades måndagen 8/2 2016 och bakom satsningen står riskkapitalbolaget NFT Ventures. Tanken är att användarna ska börja pensionsspara på följande sätt:

Först måste ett unikt Nowo-kreditkort skaffas. Kortet fungerar exakt som alla andra kreditkort vilket betyder att det man handlar en månad ska betalas via faktura kommande månad. Men via appen kan man välja hur mycket man vill avsätta till pensionen för varje köp som genomförs med kortet. Men väljer helt enkelt en procentsats i appen och varje gång inköp sker skapas en ”extrapost” som ska betalas när fakturan kommer.

De procentsatser som går att välja är 2,4,6,8 och 10%.

Exempel:

En person väljer att avsätta 2% av det som omsätts via kortet. Om personen under en månad handlar för 5000kr kommer därmed fakturan att vara på 5100kr. Denna extra hundring avsätts i en speciell aktiefond som därmed är det privata pensionssparandet. Det enda som krävs är att man ansöker om att få spara i fonden via appen. Inga krångliga papper att skriva under utan enbart en app som styr hela förloppet.

Det är även i appen man kan se hur mycket man sparat och hur mycket det kan ge i avkastning till pensionen.

Med detta kreditkort har en ny möjlighet öppnas för pensionssparande. Däremot är man helt låst vid att investera i just NOWO fonden.

Kräver större samarbete

nowo kortEn nackdel med NOWO så här i startfasen är att det krävs ett speciellt NOWO-kreditkort för att tjänsten ska kunna utnyttjas. Många unga är emot kreditkort och framförallt handlar det om att Nowo måste slå sig in på marknaden för kreditkort. Det går att välja ett gratis kreditkort som ger 1% i återbäring på allt som köps eller betala 395kr för ett kreditkort (Nowo) utan bonus men där man kan avsätta pengar till sin pension. Frågan är om kunderna är beredda att byta kort enbart för ett enkelt pensionssparande.

För att NOWO ska kunna slå igenom krävs det troligtvis ett större samarbete med andra kortutgivare så att man kan koppla på denna tjänst på redan befintliga kreditkort. I sådant fall kan de mycket väl få genomslagskraft. Men ser man till kostnaden så är den relativt hög mot vad man får i dagsläget.

Exempel:

En familj handlar med ett kreditkort för 10.000kr per månad. Man kan då ex. välja mellan Bank Norwegian, Coop Med Mera Mer eller NOWO.

Bank Norwegian (Se recension) – Är kostnadsfritt och ger 1% i bonus. Bonusen som tjänas in kan växlas mot produkter. Därmed kan man växla till sig produkter för 1200kr per år med detta kort helt kostnadsfritt.

Coop Med Mera Mer (se recension) – Kostar 295kr per år och ger även de 1% i återbäring på alla inköp. Bonusen växlas in på Coop. Kortet är extra fördelaktigt om man handlar mat på Coop då det ger 2%  i återbäring. Om familjen handlar mat för 5000kr per månad och för 5000kr i övriga butiker ger detta en månadsåterbäring på 150kr. Med andra ord en årsbonus på 1800kr. Även om man drar bort årsavgiften för kortet är det alltså lönsammare än kortet ovan. Detta förutsatt att många inköp sker på Coop.

NOWO (se recension) – Kortet kostar 365kr och ger ingen bonus. Därmed blir det överlägset dyrast i jämförelsen. Den som handlar för 10.000kr och väljer att avsätta 2% per månad till sitt pensionsparande kommer att avsätta 200kr i månaden. På ett år är det 1200kr.

Att betala 365kr per år för att på ett enkelt sätt spara 1200kr i pension är knappast en ekonomisk fördel.

NOWO kan vara ett mycket bra alternativ men man bör alltid se på vad man får för pengarna.