Kan nya lagar reglera SMS-lånen?

lagarI mitten av oktober presenterades utredningen med titeln ”Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter”. Det var en utredning som påbörjades i april 2015 efter beslut av regeringen och som är ett förslag på hur konsumentskyddet ska kunna förbättras gällande lån och krediter med höga räntor.

Även om utredningen påpekar att det handlar om mer än bara snabblån så är det tydligt att man haft denna låneform i fokus. Det är snabblånens historia som presenteras och bland annat presenteras även hur marknaden för snabblån ser ut idag. Med tanke på vilka förslag som läggs fram så är det också dessa lån man främst vänder sig mot. En orsak att utredningen däremot väljer att inte använda ordet ”snabblån” är för att de inte vill låsa upp förslagen mot en enskild låneprodukt.

Förslagen som utredningen presenterar gäller alltså enbart de lån som de klassificerat som ”högkostnadslån”. Eftersom det inte finns någon tydligt gräns för vad som ska innefattas inom det begreppet börjar utredningen med en förklaring hur utredarna har begränsat sitt arbete.

De valde att sätta gränsen på lån med en effektiv ränta på maximalt 30% över den referensräntan som finns. Det betyder en ungefärlig effektiv ränta på 30%. (I dagsläget är referensräntan noll procent)

OBS – Detta är enbart en utredning och än så länge finns inget beslut på om det ska bli lag eller inte. Följade text beskriver bara vad lagen skulle kunna innebära om den infördes.

Tydligare information

För att få låntagarna att inse risken med högkostnadskrediter måste det finnas en hänvisning till en hemsida som drivs av en myndighet. De kan där objektivt belysa kreditens nackdelar och eventuella fördelar.

Av alla recensioner av snabblån vi har på Sverigekontanter är det ytterst få som får kritik för bristande information gällande vad lånet kostar. Det är självklart en fördel att låntagarna blir påminda om risken men ökad information blir troligtvis inte en större bidragande faktor för att dessa lån ska tecknas i mindre utsträckning.

Räntetak

Utredningen föreslår en högsta nivå om 40 procentenheter över referensräntan”

Med en årsränta på maximalt 40% skulle snabblånebranschen helt klart förändras. De allra flesta har en årsränta som är betydligt högre än så och vissa lån skulle till stor sannolikhet försvinna från marknaden med en sådan förändring.

Kostnadstak

Ett lån får maximalt kosta låntagaren lika mycket som lånebeloppet. Om lånebeloppet är på 5000kr får alltså kreditgivaren inte ta ut avgifter och räntor på mer än 5000kr. Den totala summan att betala blir därmed 10.000kr om man räknar ihop amortering och avgifter/räntor.

Det är framförallt kostnadstaket som skulle göra att kostnaderna för snabblånen inte skenar iväg som det gör för många låntagare idag. Här ska tilläggas att kostnadstaket gäller inklusive eventuellt inkassokrav.

Förlängningsstopp

Ett lån får maximalt förlängas en gång hos kreditgivaren.

En del kreditgivare har tidigare gett låntagaren möjlighet att förlänga lånen flera gånger även om detta snarare kan ses som undantag än regel.

Högre krav på kredittagaren

Inför att ett kreditföretag avgör om ett lån ska beviljas eller inte så ska en beräkning ske utifrån bland annat personens disponibla inkomst. Det ska nu finnas större marginal. Med andra ord bör kraven för att få lån beviljat höjas gällande det ekonomiska perspektivet.

vivus gratis lånGratislånen och kreditprövning

Flera kreditgivare erbjuder ”gratislån”. Det är lån utan ränta och avgifter vilket gör att man kan låna helt gratis. Men även vid ansökan till dessa lån ska kreditgivaren göra en kreditbedömning.

Reklam

Det ska införas hårdare krav gällande marknadsför av högkostnadskrediter.  I likhet med ”Tydligare information” ovan så ska det framgå i reklamen att det är högkostnadskredit.

Enligt förslaget bör de nya bestämmelserna träda i kraft 1 juli 2018.