Kina vill införa ”skamsystem” för att minska låneproblemet

Påminnelseavgift, förseningsavgift, betalningsanmärkning och utmätning… Listan på straffåtgärder på personer i Sverige som inte återbetalar sina lån är lång. Men än så länge hängs de i alla fall inte ut offentligt i Tv och övrig media. Något som kan ske i Kina.

De låntagare som inte betalar sina lån i tid i Sverige får först en påminnelse. Det finns visserligen inte något lagligt krav på att påminnelse måste skickas ut men de allra första långivare skickar ut den för att låntagaren ska få en ny chans att betala lånet.

Betalas fortfarande inte skulden kan inkasso och i slutändan Kronofogden kopplas in. Kommer skulden till Kronofogden kan en betalningsanmärkning uppstå vilket påverkar personens ekonomiska förutsättningar i tre år. Det kan exempelvis bli svårt att teckna abonnemang, få hyreskontrakt och lån. Ett hårt straff tycker vissa då det ibland uppstått av rent misstag.

Men ”straffet” i Sverige är inget mot vad man kan få i Kina. Nyhetsportalen Omni skrev, i slutet av förra året, om att myndigheterna nu byggt ut ett system som ska komma åt ”odugliga låntagare”. Det innebär i korthet att personer som inte betalat tillbaka sina lån kan hängas ut offentligt. Detta på en nationell svartlista där både namn och bild presenteras på låntagarna. Denna lista har media tillgång till vilket gör att både tidningar och Tv valfritt kan publicera information om dessa personer.

Att hänga ut personer offentligt är inte nytt i Kina. Det finns redan etablerat i flera större städer runt om i landet. Men det som nu skett är att myndigheten valt att skapa ett nationellt register istället för enbart lokala register utan någon större sammankoppling. Med ett nationellt register blir det ännu svårare att hoppa mellan olika långivare i olika delar av landet.

FAKTA – Så går det till i Sverige

Påminnelse – Vanligtvis skickas en påminnelse ut om återbetalning inte skett i tid. Lagenlig avgift är max 60 kr. Utöver denna summa kan företaget ta ut en dröjsmålsränta på skulden.

Förseningsavgift – Vissa låneföretag tar även ut en förseningsavgift om lånet inte återbetalas i tid. Det kan alltså ses som en straffavgift medan påminnelseavgiften ska täcka den administrativa kostnaden för att påminna.

Ytterligare påminnelser – Hur många påminnelser som lånföretagen skickar ut varierar kraftigt. De flesta skickar däremot minst en påminnelse, vissa upp till tre.

Inkasso – Den vanligaste vägen är att skulden sedan överlämnas till Inkasso. Vid inkassokrav har inkassoföretaget rätt att ta ut 180 kr för detta krav. Det alltså utöver skulden och räntan.

Avbetalningsplan – En lösning är att skapa en avbetalningsplan som sträcker sig över ett antal månader. Därmed går det att hantera skulden utan att den behöver gå vidare till Kronofogden.

Kronofogden – Om inte skulden reglerats efter ett inkassokrav är sista steget Kronofogden. De har mycket stora befogenheten att driva in skulden via exempelvis löneutmätning eller utmätning av egendom. Även här uppstår det kostnader för låntagaren.

Betalningsanmärkning – Vilka som har betalningsanmärkning kan ses i offentliga register och det är orsaken till att denna anmärkning påverkar personens ekonomi på så många olika plan. Behöver ett lån tecknas kommer räntor erbjudas av kreditgivare på 20-30 % vilket kan jämföras med 5-20 % om anmärkning inte finns. Många hyresvärdar ger inte kontrakt till personer med anmärkning och det kan till och med bli svårare att bli svensk medborgarskap. Någon offentlig uthängning med bild och namn i media sker däremot inte i Sverige.