Konsumentverket bekymrad kring marknadsföring av längre lån

”Köp nu och betala om 3 månader”, ”Avbetalning på 36 månader”, ”Räntefri avbetalning”

Att betala på avbetalning är allt mer populärt. Till viss del kan detta bero på den ökade marknadsföringen som sker för dessa ”längre lån”. Det är något som starkt oroar Konsumentverket då de anser att reklam för längre krediter ska vara återhållsam. Målet ska inte vara att locka personer att låna även om så är fallet idag. I en debattartikel på SvD skriver Gunnar Larsson (Konsumentombudsmannen) om den ökade marknadsföring och dess negativa konsekvenser.

Det Larsson framförallt vänder sig mot är att allt fler produkter som inte har speciellt högt pris går att köpa med avbetalning under lång tid. Dessutom har avbetalningstiderna ökat med möjlighet till allt fler månader att lägga upp sin avbetalning.

En annan kritik som framförs i artikeln är att även de som vill betala hela beloppet via faktura lätt hamnar i en avbetalningssituation. Detta eftersom det allt ofta anges två belopp på fakturorna. Det största är ”minsta avbetalningsbelopp” och därmed den summa man minst måste betala. En liten mindre siffra anger hur stor skulden är och därmed hur mycket man måste betala för att inte skjuta upp betalningen genom avbetalning. Ofrivillig avbetalning har blivit allt vanligare och det är enligt Larsson fel väg att gå att låta lånealternativet vara det som tydligast framhävs.

Just tydligheten vänder han (och Konsumentverket) emot gällande reklam. Bland annat har de drivit mål mot både MediaMarkt och Elgiganten. Detta då reklamen, enligt KO, främst är riktad mot hur lätt det är att betala på ett antal månader och inte på vilken produkt som egentligen säljs.

En utredning som därmed välkomnas av Larsson är ”En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter” som tillsattes av justitieministern i början av 2015. Men denna utredning gäller främst SMS-lån och innefattar inte i dagsläget privatlån och andra lån via avbetalning.

Larssons förslag är att denna utredning vidgas och därmed även innefattar andra låneformer samt att man utgår från den alkohollagstiftning som finns i landet med starka begränsningar för hur marknadsföring får ske.