IKANO Kreditkort – Betalskydd

Betalskydd är en tilläggstjänst som finns till ett flertal kreditkort, däribland IKANO´s kreditkort. Det som skiljer åt mellan de olika korten är detaljer i avtalen. Detta exempelvis gällande pris och ersättningsnivåer. Följande gäller för IKANO Kreditkort.

ikano kreditkort storruta

Det ger betalskyddet:

Betalskyddet kan liknas med en försäkring. En försäkring mot att ha stora skulder på kreditkortet som man inte kan betala på grund av sjukdom, arbetslöshet eller liknande. Den som blir heltidssjukskriven eller arbetslös (ofrivilligt) får därmed månadsbetalningarna på kreditkortsskulden betald. Detta då till det lägsta belopp som måste betalas varje månad men maximalt 8333kr. Därmed behöver man inte oroa sig för att denna skuld ska förbli obetald och därmed i värsta fall gå vidare till Inkassso. Som mest kan detta försäkringsskydd ge ersättning i 12 månader.

Är det så att kreditkortsägaren avlider ersätts hela skulden direkt av denna försäkring. Därmed går inte skulden över till dödsboet.

Betalskyddet gäller enbart den person som står på kortet. Försäkringen är alltså personlig oavsett om det är fler som står som användare av kortet (ex. extrakort).

Krav:

För att kunna teckna detta extra tillägg krävs följande:

 • Personen måste ha ett kreditkort hos IKANO bank
 • Personen måste vara mellan 18 och 65 år
 • Personen måste både vara folkbokförd i Sverige och rätten att få ersättning via så kallade arbetsbaserade förmåner. Med detta menas exempelvis Försäkringskassa
 • Personen måste antingen vara heltidsanställd eller ha en anställning som minst genererar arbete på 60 timmar i månaden. Som egenföretagare är det även möjligt att ha denna tilläggsförsäkring men då krävs det att den huvudsakligan inkomsten kommer från företaget.
 • För sjukdom/olycksfall ges ersättning upp till att personen är 70år. Gällande arbetslöshet ges ersättning upp till en ålder på 67år och för dödsfall en ålder på 70 år.

Då gäller inte försäkringen:

 • Om sjukdom/olycka sker mindre än en månad efter att försäkringen tecknades
 • Den första månaden som personen inte kan jobba
 • Vid vissa diagnoser om dessa fås inom 24 månader från att försäkringen tecknades. Exempel är depression, utmattningssyndrom och smärta i rygg/nacke
 • Om samma person fått ersättning vid tre tillfällen tidigare (eller max 24 månader) för exakt samma skada/sjukdom
 • Om personen både blir arbetslös och sjuk samtidigt. Detta skulle ju innebära att man inte har något arbete att gå tillbaka till efter sjukdomen.
 • Om det framkommer att personen inte varit fullt frisk när försäkringen tecknades.
 • Om ersättning efterfrågas av person som varit anställd mindre än sex månader på sitt jobb. Visstidsanställda har gränsen på 18 månader och egenföretagare 12 månader.
 • Om arbetslöshet uppstår mindre än tre månader efter att försäkringen tecknades
 • Om personen visste om kommande uppsägning när försäkringen tecknades
 • Om personen blir uppsagd av en annan anledning än arbetsbrist (ex misskötsel).
 • Den första månaden då personen är utan jobb
 • Om försäkringsfall uppkommer under inträdestid, kvalificeringstid eller återkvalificeringstid.

Kostnad:

Kostnaden för att ha denna tjänst är 0,75% av skuldsaldot varje månad. En person som handlat för 10.000kr med kortet får en faktura på denna summa att betala kommande månad. Har man även betalskyddet blir summan 10075kr. Med tanke på att de flesta handlar med ett kort för 10-20.000kr per månad innebär det en kostnad per månad på 75-150kr. På ett år är det 900-1800kr.

Är det värt det? 

En försäkring kan lätt upplevas som ”onödig” men den dagen man behöver utnyttja den inser man fördelen. Som alltid med försäkringar behöver man alltså väga kostnaden mot risken. Har man svag ekonomi, kanske inte säker på att få behålla jobbet under lång tid framöver eller bara vill öka säkerheten kring att kunna betala skulden så är försäkringen ett bra alternativ.

Teckna Betalskydd

Betalskydd kan tecknas i samband med att man ansöker om ett kreditkort hos IKANO. Men det är även möjligt att teckna denna tjänst vid ett senare skede. Grundkrave

Betalskydd är en tilläggstjänst till IKANO kreditkort. För mer detaljerad avtalsinformation. Besök IKANOs hemsida.

Gå till IKANO

Gå till recension om IKANO Kreditkort

Försäkringen upphör:

 • Försäkringen kan sägas upp av försäkringstagaren genom kontakt med Ikano Bank. Försäkringen gäller annars en månad i taget efter att fakturan betalats på angivet belopp. Har man haft försäkringen i minst två månader måste uppsägning ske skriftligt. Som försäkringstagare kan man säga upp avtalet på valfri dag. Det finns därmed inte någon uppsägningstid på försäkringen.
 • Försäkringen förfaller automatiskt om inte fakturan betalats i tid.
 • Försäkringen förfaller automatiskt om kortägaren inte har någon skuld att betala under 12 månader. Detta sker om kortet inte använts under ett helt år.
 • Eftersom försäkringen löper månadsvis kan Ikano säga upp avtalet när en månad löpt ut. Detta om det gruppavtal som ligger till grund för försäkringen skulle upphöra.
 • Skulle Ikano behöva säga upp avtalet, trots att betalningar skett i tid, löper försäkringen en månad från att försäkringstagaren meddelats detta
 • Försäkringen upphör automatiskt om kreditkortsavtalet avslutas från Ikano Bank eller kortägaren.
 • Automatiskt om försäkringstagaren fyllt 70 år
 • Om en flytt sker utomlands
 • Om försäkringstagaren avlider.
 • För att få ersättning för arbetslöshet krävs att försäkringstagaren är maximalt 67 år