IKANO Kreditkort – Reseförsäkringen

ikano logaLikt de absolut flesta kreditkort så ingår en reseförsäkring i kreditkortet från IKANO.

Det som gäller för att reseförsäkringen ska vara aktiv är att:

  • Ikano kreditkort kortetResan måste vara betald med kortet och detta till minst 75% av resans värde
  • Priset på resan måste vara minst 1000kr. Detta då per person.
  • Den resa som köps måste vara såld från en resebyrå, arrangör, hotell eller liknande organiserat företag
  • Resan måste starta någonstans i Norden
  • Försäkringen gäller i hela världen men inte till länder som UD avråder resa till.

 

Reseförsäkringen innehåller följande delar:

  • Avbeställningsskydd

Detta innebär att man får tillbaka pengar för resan i det fall som det exempelvis finns läkarutlåtande att man inte bör resa. Som mest kan försäkringen ersätta 15.000kr per person och maximalt 45.000kr per familj.

Avbeställningsskyddet innebär även att resan kan bokas av vid dödsfall, olycksfall eller sjukdom hos den person man tänkt att besöka, hos närstående eller medresenär.

Detsamma gäller om det uppstår stor oförutsägbar skada på hemmet inför resan. Det kan exempelvis vara en större brand som väsentligt skadar bostaden.

För att få ersättning är det viktigt att resan avbokas omgående. Någon ersättning betalas inte ut för kostnader som uppkommit på grund av försening av avbokning.

  • Försening av allmänt färdmedel

Om ett allmänt färdmedel (buss, tåg, båt) är försenat kan extra kostnader uppstå med exempelvis boende och mat. Reseförsäkringen ersätter delvis detta om färdmedlet är försenat mer än 4 timmar. Som mest ersätter försäkringen med 500kr per person samt 2000kr per familj. Skulle förseningen bli mer än 8 timmar är ersättningen 1000kr per person och maximalt 4000kr per familj.

OBS – För att ersättning ska kunna fås på denna punkt måste det finnas kvitto som styrker att man skulle åkt med just detta allmänna färdmedel.

Någon ersättning ges inte om dessa förseningar beror på strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder.

  • Bagageförsening

Om bagaget är försenat vid en utlandsresa kan ersättning fås från försäkringen. Det krävs att det är minst sex timmar försenat och i detta fall kan ersättning ges på 1000kr per person samt 3000kr per familj. Skulle bagaget vara över 48 timmar försenat är ersättningsnivån på 2000kr per person och 6000kr per familj. De kostnader som försäkringen kan ersätta ska vara ”skäliga och nödvändiga”. Det handlar alltså inte om att man får pengar enbart för att bagaget är försenat utan att det därmed har tillkommit extra kostnader.

OBS – Även här måste kvitton redovisas. För att ersättning ska kunna ges bör man i första hand försöka köpa in dessa ”nödvändiga” saker med kortet. Är etta inte alls möjligt godkänns kontanta utlägg.

  • Självriskskydd – Hemförsäkring och Bilförsäkring

Om något skulle hända hemmet eller bilen när man är borta ersätter försäkringen självrisken som uppstår för att sedan kunna få ersättning från hem- eller bilförsäkringen. Detta upp till en summa på 10.000kr.

Det krävs att skadan har anmälts och ersatts av försäkringsbolaget för att ersättningen ska betalas ut genom reseförsäkringen. Bilen ska även stått oanvänd under tiden för resan. Detta på en parkering på hemorten eller på en betald parkeringsplats.

Försäkringen gäller för:

Försäkringen gäller för den som står som kortägare samt dess familjemedlemmar. Kravet är däremot att alla är måste vara folkbokförda i Norden. Som familjemedlem räknas maka/make samt registrerad partner och sambo. Utöver det barn som har samma folkbokföringsadress som kortägaren alternativt samma som den andra föräldern till barnet. Som barn räknas personer som är under 23 år.

Något krav på att kortägaren måste följa med på resan finns inte. Man kan alltså köpa en resa åt sin sambo eller sitt barn och ändå få det skydd som reseförsäkringen ger.

Kom ihåg att reseförsäkringen som ingår i kreditkortet enbart ska ses som en kompletterande reseförsäkring. Som ”bas” ska man alltid använda den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen.

Kom ihåg giltighetstiden

Försäkringen aktiveras automatiskt om en resa köps med kortet. Men den kan lika snabbt sluta gälla om giltighetstiden på kortet löper ut. Kontrollera därför alltid kortet giltighetstid innan resan sker. Det spelar alltså ingen roll om resan köpts med kortet om inte giltighetstiden är aktuell.

Sammanfattning:

Reseförsäkringen på IKANO Kreditkort är gratis och ingår så fort som resan betalats med kortet till minst 75% av resens värde. Även kreditkortet är gratis (ingen årsavgift) vilket gör det till ett gratis sätt att få en bra reseförsäkring. Däremot bör den som utnyttjar försäkringen vara insatt i ersättningsnivåerna. För enklare charterresor räcker dessa nivåer. Men att maximalt få 15.000kr per person och 45.000kr per familj i återbetalningsskydd är inte tillräckligt på de längre och dyrare resorna.

Kreditkortet är inte främst ett resekort vilket även speglar sig i dessa villkor. Kortet rekommenderas däremot starkt till de som vill ha ett gratis kreditkort med bonus och rabatter. Läs vidare i recensionen om IKANO Kreditkort.

Känner du dig osäker på om försäkringen gäller så kontakta alltid bolaget först. Det skadar aldrig att fråga en extra gång – men det kan skada ordentligt att vara oförsäkrad.