Låg ränta = Högre lön

Borde en mycket låg Reporänta resultera i att svensken får mer pengar i lön varje månad? Ja, det anser i alla fall Lars Calmfors som jobbar som professor på Stockholms Universitet. I en artikel i Veckans Affärer förklarar han sambandet i ett makroekonomiskt perspektiv och varför ekonomin i Sverige skulle gynnas av något högre räntor.

Riksbankens mål är att få upp inflationen. För att få upp den har man under lång tid sänkt räntan. Med låg ränta är tanken att konsumtionen ökar och därmed pressar inflationen uppåt. Men det har än så länge inte gett den effekt man förväntat sig och därmed har sänkningar av räntan skett i flera omgångar. Som det ser ut nu kommer ytterligare sänkningar ske under 2015. Detta för att inte den svenska kronan ska öka allt för mycket i värde vilket skulle påverka ekonomin negativt.

Enligt Lars Calmfors skulle en höjd lön kunna ge en liknande effekt. En generellt högre lönenivå i Sverige skulle nämligen resultera i högre konsumtion och ökad inflation. Realräntan blir även lägre vilket även det påverkar till en ökad konsumtion. Detta skulle även påverka kronan till att bli svagare vilket i sin tur gynnar den mycket stora exportindustrin som finns i landet.

Han är däremot tydligt med att poängtera att sysselsättningen gynnas av att det inte är stora löneökningar i Sverige. Förslaget med högre löner ska därmed ses som en kortsiktig lösning (eller steg i rätt riktning) och inte en långsikt lösning.

Källa: Veckans Affärer