Lendify breddar utbudet – skapar lånbörs

lendify-p2p-lanFrån att Lendify lanserade sin tjänst och fram till idag har ett flertal förändringar skett i tjänsten både för långivare och låntagare. Processen har blivit betydligt enklare och nu ökar även flexibiliteten för investerarna då en lånbörs öppnas. Därmed kan investerare sälja av lån och lättare röra sig på den finansiella marknaden.

För att öka intresset för P2P-lån hos Lendify har företaget utvecklat en lånbörs. Det blir därmed en slags andrahandsmarknad för de lån som skapas inom det system som Lendify tillhandahåller. Investerare kan därmed köpa andelar i lån, sälja andelar och hela tiden differentiera sina investeringar efter eget tycke.

Mer attraktivt att inte låsa upp sig

Lendify har på flera sätt jobbat för att öka intresset för inlåningstjänsten hos större investerare och privatpersoner.  Det har bland annat skett genom att Lindorff har gått in som garant och en enklare hantering av lånen. Genom att skapa en lånebörs skapas även en ny flexibilitet. Det kommer därmed skapa en större likviditet som inte skapar samma inlåsningseffekter som tidigare.

lendify investeringskonto

Ändring som påverkare investerare – men inte låntagarna

Att lånen kan säljas och köpas är något som främst påverkar investerarna. De som investerar i lån kan välja att ändra sin riskprofil, öka/sänka förväntat avkastning och snabbt få tillgång till likvida medel. För låntagarna sker det däremot inte någon större förändring. Lånen tecknas som vanligt och genom plattformen sker investering av minst 20 olika investerare. Däremot är det alltid anonymitet mellan dessa parter. Lendify är de enda som har kopplingarna mellan låntagare och långivare.

Skulle ett lån säljas av en investerare skulle det enbart innebära att lånet får en annan borgenär. Detta registreras av Lendify och det blir därmed till den personen som utbetalning sker av amortering och ränta som gäldenären betalar. Eftersom det fortfarande är total anonymitet mellan de olika parterna märks det inte någon skillnad för gäldenären. Lånet påverkas inte gällande räntesats, amorteringstid eller liknande.

Funktionen med lånebörs är alltså konstruerad för att möta investerarnas behov och genom denna förändring hoppas man kunna få fler att vilja investera i privatlån.

Inte först på svenska marknaden

När Lendify gjorde det officiellt att företaget skulle öppna upp en lånbörs var det flera tidningar som valde att skriva om detta. Det är visserligen inte oväntat med tanke på att Lendify är Sveriges största aktör inoim P2P-lån. Men de var inte först.

En av de större konkurrenterna till Lendify, Sparlån, har under en tid erbjudit denna lösning. Om en investerare av någon anledning inte längre vill finansiera lånet kan delarna säljas till andra investerare. Att nu två av de största företagen har börsalternativet pekar på att det är eftersökt av kunderna och något som troligtvis kommer bli etablerat inom branschen.

Lendify har ökat utlåningen kraftigt under de senaste kvartalen och blir allt mer en tydlig konkurrent mot banker och kreditbolag. Under aug-okt 2017 ökade utlåningen med hela 175 miljoner. Sammanlagt finns det ungefär 4 200 investerare som väljer att låna ut sina pengar till dessa lån.

Besök Lendify