Lendo hotas med böter på grund av reklam

Lendo är ett av Sveriges största företag inom låneförmedling. De har även ett extremt starkt varumärke vilket de till viss del lyckats bygga upp genom effektiv marknadsföring. Däremot har denna marknadsföring inte alltid mottagits väl av KO, Konsumentombudsmannen.  Den reklam som kritiken nu (feb 2016) gäller är reklam där företaget tydligt väljer att säga att ”Lendo sänker dina lånekostnader”.

Orsaken till kritiken handlar om att Lendo inte kan lova detta. De kan säga att de ska försöka eller att de sänker lånekostnaderna för många. Men genom att säga att de ”sänker lånekostnaderna” så ser det ut som att detta är något som absolut kommer att ske. Därmed kan reklamen sägas vara vilseledande.

KO har valt att hota med böter på upp till en halv miljon kronor samtidigt som de förbjuder Lendo att använda just denna formulering.

Lendo har ändrat marknadsföringen och godtagit detta förbudsföreläggande.

Tidigare kritik

År 2010 fick Lendo kritik utifrån formuleringen ”spara tusenlappar varje månad”. Det var då två privatpersoner som valde att anmäla företaget till Reklamombudsmannens Opinionsnämnd. Anmälningen gällde framförallt att Lendo lovade att de som ansökte kunde ”spara tusenlappar”.

Reklamen fick en fällande dom från Opinionsnämnden. Detta inte främst för att det handlade om tusenlapparna utan för att reklamen framställde det som att alla som ville ta lån hos Lendo skulle göra denna besparing. Därmed ansåg de att marknadsföringen var vilseledande och företaget valde att sluta med exakt den formuleringen.

 lendo låna 400000Om Lendo

Lendo liten rutaLendo är en av Sveriges största låneförmedlare. De samarbetar med ca 20 banker som därmed kan ge låneförslag till de personer som vill jämföra avtal och villkor. Som lånetagare gör man enbart en låneansökan, vilket sker till Lendo, varpå Lendo tar en kreditupplysning.

Ansökan skickas vidare till ca 20 bankar som mycket snabbt ger svar om de är villiga att låna ut pengar och i så fall till vilket avtal. Låntagaren kan sedan ställa de olika låneavtalen mot varandra och välja vilken av bankerna som lånet ska tecknas på. Man har däremot inte något krav att teckna lån så lånejämförelsen är helt utan några krav.

Att genomföra en lånejämförelse via Lendo är gratis och den ränta som erbjuds via bankerna är exakt den ränta som man hade fått om kontakt hade tagits med bankerna direkt.