Lånereklam som fått kritik

Nedan presenteras reklam som på ett eller annat sätt fått kritik under årens lopp

Ikano Bank – ”Inga avgifter” & ”Utan dolda avgifter” 2009

Konsumentombudsmannen reagerade på en reklam som Ikano Bank använde sig av under 2009. I reklamen stod det tydligt att de som tog lån hos dem inte skulle behöva betala några avgifter. Det användes exempelvis fraser som ”Inga avgifter” och ”Utan dolda avgifter”.

För konsumenten är det en stor fördel då det blir lättare att jämföra lånen och räntorna. Men enligt KO fanns det ändå avgifter vilket gjorde att de anmälde banken till marknadsdomstolen. De pekade då på två saker.

För det första tog banken ut en aviavgift på 25kr. En tydlig avgift varje gång lånet skulle amorteras. För det andra stod det tydligt i avtalen att banken hade rätten att ändra sina villkor. Med andra ord kunde avgifter tillkomma över tid.

Aviavgiften hävdade däremot Ikano Bank att skulle ses som en tilläggstjänst. Detta eftersom man som kund var tvungen att välja detta aktivt efter att lånet utbetalats. Det fanns även helt kostnadsfri avisering (internet).

Marknadsdomstolen tog parti för banken och de kunde därmed fortsätta med sin reklam. Utöver det blev KO tvungen att betala rättegångskostnaderna för motparten dvs 100.000kr.

SMS-Pengar Norden ”Mikrolån på 10 minuter” (2009)

När företaget SMS-Pengar Norden började marknadsföra sina SMS-lån med orden ”Mikrolån på 10 minuter” var Konsumentverket inte sena med att kritisera denna reklam. Orsaken enligt KO var att reklamens fokus ligger på hastigheten det tar att teckna lånet. Det är alltså inte produkten i sig som ligger i fokus.

Med denna reklam ansåg KO att konsumenter kunde lockas till att ta lån utan att man först tänkt igenom det egentliga behovet.

Efter kritiken valde företaget att ta bort reklamen.

ICA-banken ”Få Ipod på köpet” (2008)

År 2008 valde ICA att marknadsföra sitt privatlån med att alla som minst lånar 50.000kr skulle få en Ipod på köpet. Detta reagerade Finansinspektionen på.

Den reklam som FI kritiserade bestod av en helsidesannons med texten ”Låna Smart – Låna av årets bank”. Därunder en bild på en Ipod och texten att kunden skulle få denna om ett lån tecknas inom en viss period.

Att locka med andra varor ”på köpet” är relativt vanligt inom många andra branscher så för många var det inget nytt med detta sätt att marknadsföra sig på. Däremot gäller betydligt hårdare regler för just reklam på lån. Enligt reglerna ska reklamen vara ”måttfull” och inte bidra till att folk blir skuldsatta. Exakt vad som menas med ”måttfull” har det funnits en hel del åsikter om och det har visat sig att banker och KO/FI har tolkat detta olika över tid.

Enligt FI kan denna reklam resultera i att vissa tar ett större lån än de egentligen behövde. Detta för att komma över gränsen (50.000kr) för att just få denna Ipod.

Eftersom FI inte själva kan driva ett sådant ärende lämnade de över det till KO..

Enligt ICA var aldrig tanken att locka till större lånebelopp än vad behovet är på. Tanken var att attrahera målgruppen 25-45 år. Enligt Bo Lagergren, marknadschef på ICA vid den tidpunkten, trodde ICA inte heller att någon skulle teckna lånet enbart för att få en Ipod.

 

LENDO ”Spara tusenlappar varje månad” 2010

År 2010 anmälde två privatpersoner en reklamfilm från Lendo till Reklamombudsmannens Opinionsnämnd. Detta efter att de ansett att den varit diskriminerande, att den enbart vänder sig till de som tidigare har lån och framförallt att i reklamen framstår som att man kommer att ”spara tusenlappar varje månad”.

Orsaken att den skulle kunna upplevas diskriminerande var att det inte framgick i reklamen att exempelvis studenter inte får ta lån via Lendo. Gällande diskriminering så prövar inte ens Opinionsnämnden sådant utan är enbart fokuserad på hur reklamen följer lagar och riktlinjer gällande just reklam mot enskilda produkter.

Då det var sista punkten som främst behandlades i denna fråga lägger vi även störst vikt vid den i denna genomgång. Det var också den punkten som avgjorde att reklamen blev fälld. Enligt nämnden framstår det som att ”alla” som söker ett lån via Lendo kommer att spara tusenlappar. Visserligen finns det de kunder som gör detta men reklamen är utformad på ett sätt som gör att man lätt får känslan av att detta gäller alla. Detta vänder sig nämnden mot och ansåg därmed att Lendos reklam var vilseledande.

 

Ikano Bank – Låna utan kontantinsats (2015)

I början av mars 2015 fick Ikano Bank kritik av Konsumentverket gällande en reklam på internet där det framstod som att man kunde låna pengar till en bil utan att behöva lägga någon kontantinsats.

Reklamen fanns på sidan Bytbil.se. När man tittade på en bil så presenterades reklamen med orden ”Ny bil med Ikano Bank”. Problemet var att den summa som erbjuds i reklamen var exakt den som bilen kostade. Det såg därmed ut som att man kunde låna hela bilens värde.

Men i konsumentkreditlagen står det tydligt att en bank måste ta ut 20% av värdet i kontantinsats. Detta då som ”god kreditgivningssed”.

Felet var därmed främst att banken lyfter fram lånet som att man kan ta det utan handpenning. Något som därmed skulle strida mot de regler som gäller kring kreditgivning.

 

Mer text inom kort