Minst tre år med historisk låg ränta

Bild räntaIdag är räntenivån på extremt låga nivåer. Detta även om flera banker justerat upp räntan något den senaste månaden. Detta inte minst på de långa räntorna. I och med dessa justeringar skulle man lätt kunna tro att de anar en kommande höjning. Men enligt Riksbankens prognos (som släpptes i slutet av oktober) väntar minst tre år med låg ränta.

I tidigare prognoser har det nämnts att räntan ska komma höjas inom en kortare period. Men vid ett flertal tillfällen har de ”skjutit upp” räntehöjningen. Detta var även något som hände efter det senaste tillfället som Riksbanken presenterade förändringar i ränteläget. De valde visserligen att ligga kvar på den nivå som varit sedan tidigare (som även var väntat av många experter) men de valde även att skjuta upp kommande höjning.

Kommer denna prognos att bli följd så ser det ut som att det blir tre år av mycket låg boränta. I slutet av år 2018 förväntas reporäntan ligga kring 0,66%. Det är fortfarande en låg nivå men med tanke på att det idag är en minusränta är det ett tydligt steg mot högre ränta. Skulle bankerna välja att prissätta sina rörliga boräntor på samma sätt som sker idag skulle en reporänta på 0,66% innebära en boränta på ungefär 2,5%. Detta alltså den rörliga borräntan.

Med tanke på att bankerna ofta talar om at kunderna ska klara en ränta på 5% är det tydligt att 2,5% fortfarande är mycket lågt. Bara genom att gå bakåt fyra år se kan man se en tydlig skillnad. Då var räntan på 4,45% hos Swedbank vilket då sågs som mycket normalt.

Även skulderna tas upp

I den rapport som Riksbanken gav nämndes inte bara prognos för framtiden utan även att en oro finns för den höga belåning som svenskarna har. Däremot lägger de, i likhet med tidigare rapporter, ansvaret för denna höga belåning på politikerna. De kommer även med egna förslag på vad de anser att politikerna skulle kunna genomföra för att minska låneskulderna. Det skulle då vara att öka bostadsbyggandet för att därmed få ner de mycket upptrissade bopriserna, inte minst i Stockholm. Med lägre pris på bostäder skulle även lånen bli mindre när dessa köps. Ett annat förslag de lyfter upp är att reavinstskatten behöver minskas. Detta för att i första hand skapa en större rörlighet på bormarknaden vilket även skulle kunna resultera i att priserna hålls nere något.

Ännu ett förslag från Riksbanken är att amorteringskrav införs. Detta är därmed både Riksbank, politiker och banker överrens om. Däremot har inte ett helt tydligt lagförslag kunna läggas fram. Det senaste förslaget föll efter granskning av en svensk domstol.

Ytterligare en väg att gå är att trappa ner ränteavdraget. Även detta skulle göra lånen dyrare och därmed minska belåningen.