Nu lanseras Knockoutlån

Med extremt låg ränta och pressade boräntor skulle det vara lätt att tro att det inte är en marknad som nya aktörer vill slå sig in på. Men så är inte fallet. Företaget Nordnet, som främst är känt för att erbjuda handel med värdepapper, har nu tagit steget in för att slåss om bolånekunderna. Detta med ett helt nytt koncept.

Lånet som Nordet kallar för ”Knockoutlånet” slår på ett sätt Knockout på de bolån som finns på marknaden. Räntan är betydligt lägre och det krävs inte ens ett hus som säkerhet. Men däremot är detta lån inte heller lika stabilt och säkert som ett klassiskt bolån.

Nu är inte Nordnet ensamma om att erbjuda så här låg ränta. Avanza Bank har redan sedan en tid erbjudit bolån med ränta på 0,99%. Men detta då enbart för sina ”Private Banking” kunder. Det betyder helt enkelt de kunder som är absolut rikast och har en stor förmögenhet placerad hos banken. De har däremot stoppat detta erbjudande så nya kunder kommer inte att kunna få denna räntenivå.

Vad är Knockoutlånet?

För att kunna få ett Knockoutlån måste man ha värdepapper hos Nordnet. Det är dessa som sedan används som en säkerhet. Det som sedan avgör hur mycket man kan låna och vilken ränta som kommer att ges är hur portföljen av aktier ser ut. Bland annat får summan som lånas inte vara större än en viss procent av ett enskilt finansiellt instrument. Utöver det får man inte heller låna mer än 60% av värdet på hela portföljen.

För den som har aktier som en sparform och planerar hur summan fördelas på de olika aktierna kan alltså detta vara ett alternativ. Den låga räntan är om något en bra fördel. Men det finns också nackdelar.

Detta kallas för ett värdepapperslån vilket därmed betyder att låntagaren också tar en viss risk.

För det första kan värdet på aktierna falla. Det skulle i så fall betyda att det blir en stor del av aktiernas värde sedan måste betalas tillbaka. Därtill räntan. Än värre är om kursfall gör att personen blir överbelånad. Detta kan då resultera i att en tvångsförsäljning av innehavet sker. Detta alltså i ett läge då man som ägare av dessa värdepapper kanske allra minst vill sälja.

Läs mer om värdepapperslån och Knockoutlånet här