Ny lag– för säkrare SMS-lån

lagarSMS-lån får ofta hård kritik i media. Ibland helt befogad och ibland överdriven. Kritiken handlar då om att den effektiva ränta är så hög samt att många SMS-företag erbjuder lån även om låntagaren redan är svårt skuldsatt. Ett nytt lagförslag har därför utarbetats för att strama åt reglerna kring dessa företag och därmed i längden skapa säkrare SMS-lån.

Under 2015 rapporterade flera dagstidningar om SMS-låneföretag som lånade ut pengar till personer som mycket tydligt inte borde fått lånet beviljat. Det handlade då exempelvis om personer helt utan inkomst eller med redan hög skuldbörda. Genom att bevilja lånen ökar dessa företag risken för att personerna kommer i svår skuldsättning som de i längden inte kan ta sig ur.

Regeringen har uppmärksammat problemet och nu kommer alltså ett nytt lagförslag som ska stärka låntagarens trygghet. Problemet har visserligen uppmärksammats tidigare men någon tydlig åtgärd har inte kunna vidtagits.

Om Konsumentverket ansett att ett SMS-låneföretag brustit i sin kreditprövning flera gånger i rad hade kunnat lägga verksamhetsförbud på företaget. Det låter som en trygghet men beslutet behövde inte verkställas förrän det ”vunnit laga kraft”.  Med andra ord betyder det att verksamheten kunnat fortsätta om låneföretaget överklagat beslutet. Så länge som ärendet löper har verksamheten kunnat fortlöpa. Om sedan en fallande dom kommit måste verksamheten läggas ner.

I och med möjligheten funnits till flera överklaganden har det kunnat bli en process som dragit ut mycket tiden. Under den tiden kan företaget alltså fortsätta med sin verksamhet trots svidande kritik från KO.

Enligt det nya lagförslaget ska detta däremot inte längre vara möjligt.

Tanken är att KO, om lagen går igenom, ska kunna förbjuda verksamheten omedelbart om de ser alvarliga brister i just kreditbedömningen. Självklart kan företaget överklaga beslutet men de kan inte bedriva verksamheten under denna tid. I realitet betyder det att företaget till stor sannolikhet kommer behöva lägga ner sin verksamhet. Dessa företags inkomst är just att kunna låna ut pengar och om de inte kan bedriva sin verksamhet i ett (eller fler) år väntar oftast en konkurrs.

Lagförslaget förväntas gå igenom och då börja gälla 1:a juli.

tung skuld bildUtredning ska skapa tydligare regler

Utöver lagen som nämns ovan har en utredning startats för att se över det regelverk som styr utlåning av s.k. sms-lån. Förslagen förväntas presenteras i september 2016. Bland annat kommer följande punkter att ses över för att skapa tryggare och mer ansvarig utlåning.

Maximal kostnad – Idag kan ett lån på 1000kr generera kostnader på flera tusen. För att begränsa detta kan eventuellt ett maxtak skapas. Tanken är då att kostnaden maximalt får vara lika stor som skulden, i detta fall alltså 1000kr i kostnad.

Maximal ränta – Snabblåneföretag får ofta k
ritik för att de har mycket höga räntor. Det är lätt att hitta företag som erbjuder effektiva räntor på flera hundraprocent. Till viss del kan kritik vändas mot företagen men samtidigt är en orsak att lånen har så kort amorteringstid. För att begränsa kostnaden för lånet finns förslag att en maximal räntesats får tas ut för lånen.

Hårdare krav – Som nämnts ovan har flera sms-låneföretag lånat ut pengar till personer som inte borde få lånat pengar. Även om det finns krav på kreditprövning så finns åsikter att låneföretagen måste kontrolleras hårdare och även bestraffas hårdare om de inte följer gällande regler.

Långsammare låneprocess – Ett Smslån kan tecknas extremt snabbt. Det är även därifrån lånet har fått sitt namn – det räcker med ett sms. Men det gör också att många lånar utan att tänka sig för. Ett förslag är att införa krav på skriftlig underskrift. Det skulle göra att lånet tar lika lång tid som ett privatlån (1-2 dagar). Med längre låneprocess skulle de mest impulsiva låneansökningarna försvinna.