Öka chansen till banklån för företag

Att som företagare få banklån för att finansiera sitt företag är inte helt lätt. Ansökningsprocessen skiljer sig rejält mot att ansöka som privatperson. Privatpersoner kan fylla i ansökan på mindre än en minut medan företagaren behöver lägga ner betydligt mer tid då de större bankerna kräver affärsplaner, ekonomiska uppställningar m.m. Men det betyder också att man som företagare bör vara rejält förbered inför mötet med banken. Då ökar chanserna betydligt.

Affärsplanen är nyckeln

Affärsplanen är grundstenen i ett företag. En beskrivning av verksamheten och något som framtida beslut därmed lutar sig mot. Med en tydligt skriven affärsplan kan personalen på banken få en bild av hur företaget är tänkt att drivas, hur man planerat marknadsföringsplanen osv. Det finns ett flertal mallar på nätet (se exempel Mittforetag.com) som kan användas när affärsplanen ska sättas ihop. Fråga gärna någon erfaren företagare om hjälp för att få tips på hur justeringar kan göras.

Kan du erbjuda säkerhet?

I det fall du kan erbjuda säkerhet ökar chansen betydligt. För nystartade företag är det idag mycket svårt att få banklån då det inte finns någon historia som visar på lönsamhet. Men finns möjligheten till säkerhet kan ändå lånet beviljas. Överlag är säkerhet i fastigheter mycket positivt. I första hand bör fastigheter som företaget äger användas som säkerhet men vissa banker accepterar även att man pantsätter privata fastigheter. Här bör man däremot vara något försiktig. Att pantsätta sin egen egendom innebär därmed att man ”avsäger” sig tryggheten att enbart företaget kan försättas i konkurs och bli skyldig långivaren pengar. Används personlig egendom kan du även själv försättas i mycket svåra ekonomiska situationer.

Planera möte med flera banker

Planera redan från början in träffar med flera banker. Då är du inställd på det redan från början oavsett om den första banken ger ett bra bud eller inte alls beviljar lånet. Med flera besök inplanerade kommer du få en hel del erfarenhet på vägen, möjlighet att ställa bankerna mot varandra och du blir heller inte lika besviken om den första banken säger nej.

Att teckna ett företagslån innebär förhandlingar och diskussioner. Inte sällan kompromisser. Det handlar inte enbart om att fylla i en låneansökan och hoppas på det bästa.

Krånglig låneprocess skapar marknad för nya aktörer

Många företagare, särskilt småföretagare, vittnar om att det är svårt och krångligt att söka lån via bankerna. Kraven är stora och har man inte någon historik att visa upp kan det vara svårt att få lånet beviljat. Utöver det ska affärsplan, budget och andra dokument lämnas in.

Dessa processer har skapat en allt större marknad för mindre kreditgivare som enbart vänder sig till småföretag. Några exempel är Froda, Credstep och Qred.

Froda presenterar sig själva just med att de vill hjälpa ”småföretagare att växa” och att orsaken till att företaget grundades var att de upplevt hur ”svårt och krångligt det kan vara när man behöver finansering”.

Det finns ett par punkter som skiljer dessa företagslån mot bankernas lån. Framförallt handlar det om enkelheten då ansökan är genomförd på ett par minuter utan att några affärsplaner eller liknande dokument behöver skickas in. En annan punkt är räntan och avgifterna, där skillnaden är mycket stor mellan de olika lånen. Generellt är det dyrare att låna pengar hos dessa kreditgivare än hos banken. Men det får man även räkna med eftersom risken de tar är större. Däremot skiljer sig ränta extremt mellan olika långivare.

Även här gäller det alltså att ansöka om lån hos flera olika aktörer och sedan jämföra hur stor månadskostnad och kapitalkostnad blir. Att jämföra enbart räntan är däremot inte ett alternativ då många kreditgivare har fasta avgifter och därmed inte någon ränta.