Pensionärer nekas bolån – hänvisas till dyrare alternativ

amorteraEn stor del av Sveriges pensionärer kan anses vara rika – eller fattiga. Allt beror på vad man mäter. Många äger nämligen sin bostad och har amorterat på dessa så mycket att belåningsgraden är mycket låg. I bostaden finns därmed ett stort värde. Cirka 70% av alla pensionärer äger sin bostad.

Men samtidigt har så många som 20% så låg inkomst att det går under EU:s bedömning för att vara ”risk för fattigdom”. En betydligt större andel har högre inkomst än så men lever ändå inte med speciellt mycket kvar som kan skapa en guldkant på tillvaron.

Det kan ses något paradoxalt ut att stora delar av Sveriges pensionärer äger mycket, men har låg inkomst. En rapport från Pensionsmyndigheten visar också att dessa personer skulle kunna få loss stora summor om de kunde få belåna sin bostad. Men där stöter många pensionärer på problem. Det är nämligen mycket svårt för äldre att teckna bolån, eller höja befintligt bolån.

Svårt att få lån

Svenska Dagbladet genomförde en rundringning till tre banker för att kontrollera möjligheten för en pensionär att belåna sin bostad. Alla tre banker nekade personen lån. Man hänvisade då till att de inte lånar ut bolån till ensamstående personer som enbart har pension som inkomst. Därmed skapas en situation då många måste flytta om de har behov av kapital.

Enbart ett alternativ

Eftersom det idag inte finns några banker som erbjuder så kallade seniorlån så finns enbart ett alternativ för den pensionär som vill belåna bostaden. Det är en kapitalfrigöringskredit hos Svensk Hypotekspension. Denna låneform har stora likheter med de starkt kritiserade seniorlånen. Men till skillnad mot seniorlånen så löper dessa fram till den dag som bostaden säljs. Detta oavsett hur lång tid det tar innan det säljs.

Är seniorlån på väg tillbaka?
När Pensionsmyndigheten presenterade sin undersökning skrev de även att seniorlån skulle kunna vara ett bra alternativ. Men det krävs då att lånen är betydligt tydligare i sin utformning än tidigare och att både priser och övriga villkor är rimliga. De vill däremot inte ännu rekommendera seniorlån. Det krävs först att räntenivåerna på dessa lån sänks i ungefärlig nivå med vanliga bolån.

bolånDet lån (kapitalfrigöringskredit) som Svenskt Hypoteks Pension erbjuder har idag en ränta på ca 4,5% vilket kan jämföras med den snittränta som gällde vid samma tillfälle hos storbankerna på ca 1,4%. Pensionsmyndigheten accepterar inte räntenivåer som är tre gånger så höga om de ska kunna rekommendera låneformen.

Alternativ att låta andra låna

Äldre personer som inte får bolån kan välja andra vägar för att få ut det kapital som annars är helt bundet i bostaden. För det första går det att låta en anhörig teckna ett bolån och använda den äldre personens bostad som säkerhet. Därmed får man tillgång till den betydligt lägre räntan. De pengar som lånas kan sedan lånas ut till personen som bor i huset. Med tydliga lånevillkor bör det inte bli några problem gällande hur lånet ska återbetalas osv.

För det andra kan huset helt enkelt säljas. Huset säljs då till en person som är beredd att hyra ut det till pensionären. På så vis kan pensionären bo kvar men ändå få tillgång till hela kapitalet i bostaden. I detta fall är det bäst att skriva ett avtal som visar på hur länge som hyrestiden gäller.