Rabatt hos Bynk

bynk reklamBynk är en kreditgivare som på flera punkter skiljer sig mot andra kreditgivare i Sverige. Framförallt handlar det om att låntagaren kan få sänkt ränta under pågående låneperiod. De som förbättrar sitt ”Bynkbetyg” under låneperioden kan därmed sänka sina lånekostnader. Med Bynkbetyg menas det sammanlagda betyg som Bynk ger långivaren utifrån dess kreditvärdighet och betalningsförmåga. Nu ger banken även nya kunder rabatt under de första 60 dagarna.

Rabatt i 60 dagar

Bynk ger privatlån med en individuell ränta mellan 3,95% och 19,95%. Vilken räntesats som banken erbjuder kan man få veta efter att en ansökan skickats in. Men från den 17:e juli och fram till 3:e september får alla nya kunder deras lägsta ränta, dvs 3,95%. Denna ränta gäller sedan i 60 dagar varefter räntesatser återgår till den individuella räntan.

Rabatt löpande

Vad är det egentligen som avgör vilken ränta som banken erbjuder? Det är en fråga som många ställer sig och ibland kan det upplevas som ett lotteri om banken erbjuder en ränta på 7% eller 17%. På den punkten har Bynk valt att vara helt transparenta. Via appen (lånet är framförallt baserat via en app) kan låntagaren se sina Bynkpoäng och vilka faktorer som påverkat detta betyg. Därmed finns även möjlighet att själv förbättra sina Bynkpoäng och i längden även få bättre lånevillkor.

Det är just denna möjlighet till ränterabatt som gör att Bynk sticker ut mot övriga kreditgivare. Det vanligaste är nämligen att låntagaren genomför en låneansökan och att banken gör en kreditbedömning och sätter räntan utifrån denna. En ränta som sedan gäller under hela låneperioden. Men är det ett lån som löper på några år är chansen stor att ekonomin kommer förändras för låntagaren. Det kan exempelvis vara högre inkomst, att andra lån återbetalats osv. Bynk anser även att de som återbetalar lånet i tid ska premieras och varje återbetalning resulterar i Bynkpoäng.

Allt eftersom att Bynkpoängen blir bättre kan låntagare sänka sin ränta – detta flera gånger per år.

bynkbetyg

Betalningsfria månader

Ytterligare en sak som gör att Bynk skiljer sig mot klassiska långivare är de betalningsfria månader som erbjuds. Det är visserligen relativt vanligt att långivare erbjuder detta men ytterst få som erbjuder betalningsfri månad hela fyra gånger per år.

Fördelar / Nackdelar

I vår recension av Bynk ges låneföretaget 5/10 i betyg. Det kan tyckas vara lågt för ett företag som erbjuder tydliga fördelar för låntagarna. Dess fördelar är just ränterabatten, många betalningsfria månader samt Bynkpoängen som tydligt förklarar varför räntesatsen hamnar på den nivån som den gör.

Det som däremot drar ner betyget är bristen på information på hemsidan. Det krävs att man laddar hem appen för att viss information ska bli tillgänglig. En fördel hade varit om de förklarat tjänsten tydligare på hemsidan då det känns otydligt på flera punkter.

Bynk har slogan ”Bynk – Som en bank borde fungera”. Gällande transparensen och ränterabatten har de helt rätt. Deras tjänst visar verkligen hur en bank borde fungera utifrån ett användarperspektiv. Däremot drar bristen på en hel del information ner betyget rejält. Det är exempelvis inte alls tydligt på hemsidan hur många år som lånet kan amorteras på vilket kan anses vara information på ”basic-nivå”

Besök Bynk