Aasa Kredit

Uppdaterad:
  • Låna 10.000kr- 50.000kr
  • Amortera på 6-24 månader
  • Samma ränta för alla
  • Betyg 3/10
Till Aasa Kredit

Aasa Kredit är ett finansbolag som har sitt säte i Estland men som verksamhet i flera olika länder. De hävdar att deras lån är anpassat så att kunden ska bli så nöjd som möjligt och att de erbjuder låg ränta. Vi håller inte med om något av detta. Med hög ränta, dålig information och rekordhöga avgifter ges bottenbetyg. Avstå!

Storlek och amorteringstid

Hos Aasa Kredit går det att ansöka om lån på mellan 10.000kr och 50.000kr. Detta med ett intervall på 1000kr. Det är alltså ett mycket litet spann på lånebelopp som kan lånas vilket inte är positivt.

Oavsett lånebelopp kan man välja amorteringstid på 24-36 månader. Med tanke på lånebeloppet känns detta som en rimlig valbar amorteringstid. Det som ändå drar ner betyget något är att enbart 50 000 kr kan lånas.

3/5

aasa låna pengar

Ränta

Vid en ansökan gör Aasa Kredit en kreditupplysning och kreditbedömning. Utifrån den sätts den individuella räntan på mellan 9,9% och 29,90%. Det är en relativt hög ränta och detta speciellt med tanke på att de inte godkänner låntagare med betalningsanmärkningar. Räntan är fast vilket betyder att den är på exakt samma nivå under hela löptiden.

I deras exempel där effektiv ränta räknas ut framkommer det att den blir ovanligt hög. I exemplet tecknas ett lån på 25 000 kr och amorteras på 24 månader. Med en nominell ränta på 29,90% blir den effektiva räntan 38,79% – mycket högt.

Regleringsprovision och Kontoförvaltningsavgift

Alla låntagare får betala en regleringsprovision. Det är exakt samma sak som uppläggninsgavgift och det är lätt att ställa sig frågan varför Aasa inte kan använda samma begrepp som resterande låneföretag och kreditbolag i Sverige. Att den är på hela 490 kr gör inte saken bättre. Med den nivån ligger de i topp bland de högsta uppläggningsavgifterna.

Utöver det tillkommer kontoförvaltningsavgift som är samma sak som aviavgift (troligtvis). Avgiften är på 20 kr per månad. Däremot kostar det inget att betala av lånet i förskott.

 

Under Frågor och Svar skriver de ” Låna pengar snabbt och enkelt och till en låg ränta.”. Det kanske går snabbt – men någon låg ränta har de verkligen inte.

4/10

Besök Aasa Kredit

Teckna lån hos Aasa Kredit

Lånebelopp kan väljas via ett reglage eller en rullista vilket även gäller för lånetiden. När det anges presenteras ”Första månadsbetalning”. Det står även att ”Nästa månadsbetalning kommer bli lägre”. Men det framgår inte varför eller med hur mycket. (Bör vara att man slipper uppläggningsavgiften eller är det fast amortering?)

Nästa steg är att klicka på ”Ansök nu”. Här presenteras lånets kostnader tydligare vilket är en fördel.

Bland annat står det att administrationsavgiften är 490 kr. Till stor sannolikhet är det alltså regleringsprovisionen som man syftar på.

Dessutom står ”Ränteåterbetalning” vilket kan vara något förvirrande. Det är lätt att tro att det är beloppet som kan fås tillbaka som ränteavdrag på kommande deklaration. Men  det som menas är ”Total räntekostnad” för lånet. Någon återbetalning är det inte tal om.

I detta läge anges personnummer och telefonnummer innan man kan gå vidare i låneansökan.

På hemsidan står att ”Om ett lån beviljas kommer du få beslutet samma dag”. Till stor sannolikhet får du även besked samma dag om du inte blir beviljad lånet…

Låneansökan kan skickas in dygnet runt. Dessa behandlas under Aasa Kredits öppettider vilket är kontorstid (8-17) på vardagar. Skickas en ansökan in på helg kommer alltså svaret kommande vardag.

2/5

Krav

För att kunna få ett lån hos Aasa Kredit måste följande vara uppfyllt.

  • 20-80 år
  • Inte ha kreditanmärkningar hos UC (betalningsanmärkningar)
  • Vara skriven i Sverige på en permanent adress
  • Ha stadig inkomst från pension eller anställning i Sverige

Även här får Aasa Kredit dåligt betyg på grund av bristande information. Det framgår inte vilken nivå på inkomst som krävs.

3/5

 

Övrig

Snårig information: Aasa Global Group startades i Estland 2011 och har dotterbolag i ett flertal andra länder, däribland Sverige. Det i sig inte ovanligt på den svenska kreditmarknaden. Däremot borde de anpassa webbplatsen tydligare mot de svenska låntagarna. Det är tydligt att texten är översatt i Google Translate, eller av en dålig översättare. På undersidan om företaget går det att läsa om företaget på en mycket knagglig svenska. Vi kräver tydlig information för att ett bra betyg ska ges och i detta fall drar dålig svenska ner betyget.

” Vi specialicerar oss på lån som betalas i olika återbetalningsgrader till kunder baserat på en kreditprocess som är unik och består av flera processer.” samt ”Aasa Kredit Svenska AB är en del av Supernova som är baserat i Luxemburg. Vi finns i Finland och Polen.”36

Att Aasa Kredit är en del av Supernova är klart. Men det är inte en lysande stjärna på lånehimlen. Se övriga privatlån som både har lägre ränta, tydligare information och mer begripliga begrepp.

Slutbetyg 3/10

Sammanfattning

Sammanfattning

På Aasa Kredits hemsida står det att ”allt är anpassat så att kunden ska bli så nöjd som möjligt”. Det håller vi inte alls med om. Då borde onödigt höga avgifter tas bort, information lyftas fram och hög ränta plockas bort. Till dess ges dåligt betyg.

Aasa Kredit har vissa fördelar men nackdelarna väger tungt över. Ska de på allvar etablera sig på den svenska kreditmarknaden finns mycket att jobba på.

Aasa Kredit: Betyg 3/10