Compricer Bolån

Uppdaterad:
  • Presenterar bolåneräntor och dess historik
  • Visar aktuella snitt- och listräntor
  • Hitta billigaste bolånet
  • Betyg 6/10
Till Compricer Bolån

Compricer är en av de absolut största jämförelsesidorna på internet. De hjälper konsumenter att jämföra pris på bland annat försäkringar, telefonabonnemang, tv-abonnemang, el och lån. Inom lån har de låneförmedling på privatlån och en stor jämförelsetjänst på bolån. Däremot erbjuder de inte någon låneförmedling på bolånen (som ex. Mittbolån.se gör).

Compricer – Här hittar du fakta

Den stora fördelen med Compricers jämförelsetjänst på bolån är att räntorna presenteras på så många olika sätt. Under ”Jämför bolån” presenteras gällande räntor (både rörliga och fasta) för flera bolåneaktörer. Här går det även att se räntehistorik på de olika bindningstiderna. Under en annan flik går det att se de aktuella snitträntorna. En fråga som alla som ska teckna bolån ställs inför är även om det ska vara rörlig eller fast ränta, och även hur lång tid som lånet i så fall ska bindas på. Skillnad i räntenivå på de olika alternativen (historiskt) kan lätt hittas utifrån bank och bindningstid.

Jämför Bolån 

Under Jämför Bolån går det att ange hur stort belopp som önskas lånas och därefter jämföra ett mycket stort antal banker. I detta läge kan man även välja om räntan ska vara rörlig (3mån ränta) eller fast under 1,2,3 eller 5 år. När detta anges ska man även ange vilken belåningsgrad som lånet kommer att vara på. Detta eftersom belåningsgraden till viss del avgör vilken ränta som kommer att erbjudas.

När alla faktorer är ifyllda kan man se bankernas olika räntekostnad. Men det är viktigt att komma ihåg att den ränta som anges och den räntekostnad som räknas ut är på bankernas listräntor. Väldigt många kan få en viss rabatt vilket gör att de siffror som anges inte alltid överrensstämmer med vad man får vid en ansökan. Siffrorna ska därmed snarast ses som riktlinje.

Under fliken ”Bolåneräntor” går det att se bankernas listräntor och snitträntor vilket tydligt visar skillnaden hos vissa banker. Prutmånen är helt enkelt olika stor hos de olika bankerna.

compricer-bolan-jamfora

Räntehistorik

Hur har banken ändrat sin bolåneränta historiskt? Svaret ges när man klickar på ”Räntehistorik”. Därmed kan man se hur bankerna valt att justera sin ränta historiskt sett i förhållande till andra banker.

Räntebevakning

En annan tjänst är Räntebevakning. Där kan man ange vilken eller vilka banker som ska bevakas och vilken ränta (ex. 3månaders räntan) som ska vara under bevakning. Genom att fylla i sin mailadress får man uppdatering så fort som en förändring sker. Det blir därmed ett tydligt och enkelt sätt att följa utvecklingen av bolåneräntan hos utvalda aktörer.

Besök Compricer Bolån

Jämför ränteändringar

Ännu en tjänst är ”jämför ränteändringar” vilket är en kalkylator som visar hur ränteändringar kan förändra lånet under kommande år. Det kan ske med hjälp av den ränteprognos som Riksbanken skapat. Det är därmed vad Riksbanken tror att räntan kommer vara på för nivåer i framtiden. Som låntagare är det alltid viktigt att klara av en högre ränta kommande ränta. Med denna tjänst kan man därmed se hur räntan förväntas förändras.

Det går även att se hur lånekostnaden ändras om räntan går upp eller ner en egen vald räntesats. Hur mycket dyrare blir exempelvis ett lån på 3 miljoner om räntan går upp från 1,88% till 2,44%?

Faktaartiklar

Compricer erbjuder även ett stort antal faktaartiklar inom bolån. Här kan man exempelvis läsa ”Vad händer om boräntan ädras?” samt ”Fast eller rörlig boränta”. Det är helt klart en fördel med dessa artiklar då man kan läsa och bilda sig en egen uppfatttning om hur man bör planera  sitt bolån. Denna faktabank saknas ofta hos andra aktörer som förmedlar bolån. Detta höjer därmed betyget för Compricer.

Compricer eller MittBolån?

Compricer presenterar enbart olika boräntor på ett flertal olika sätt. På denna punkt är de föredömliga. Det är ytterst få andra webbplatser som kan erbjuda så komplex jämförelsetjänst med bland annat historik m.m.  Däremot måste besökaren själv kontakta bankerna för att höra vilken ränta de blir erbjuden. Det finns ju ingen garanti att den bank som för tillfället har lägst list- eller snittränta även kommer ge just den enskilda låntagaren markandes lägsta räntan. Här har Compricer sin stora arkilleshäl.

Den som söker en låg bolåneränta behöver alltså fortfarande ta kontakt med flera banker och ställa dessa mot varandra. Eller gå via en bolåneförmedlare och låta dem göra jobbet. Compricer är därmed än så länge en intressant jämförelsesida – men de måste ta några steg till för att kunna erbjuda konsumenter ett enkelt sätt att hitta bäst bolån för just dem.

Den som istället skickar in en ansökan till MittBolån får hjälp med hela processen. Låneförmedlaren tar kontakt med ett flertal banker som ger svar på låneansökan. Sedan kan man ställa dessa olika förslag mot varandra.

Den som vill se räntesatserna och dess historik rekommenderas att gå till Compricer. Den som istället vill hitta den bästa individuella ränta (vilket bör vara målet när bolån ska tecknas) rekommenderas att gå till MittBolån.se

Betyg 6/10 (Med stor chans till höjning i framtiden)

Sammanfattning

 Sammanfattning

Compricer erbjuder inte bolån utan presenterar enbart räntor hos flera olika bolåneaktörer på den svenska marknaden. Dess stora fördel är att räntorna kan ställas mot varandra i ett flertal olika diagram. Detta på ett mycket föredömligt sätt.

Det är däremot en stor nackdel att de enbart presenterar räntor från mindre nischbanker och att därmed de fem storbankerna lämnas utanför. De erbjuder inte heller låneförmedling vilket gör detta enbart till en informationsportal. Den som vill ha gratis hjälp med låneförmedling av bolån får vända sig till MittBolån istället.

Compricer Bolån: Betyg 6/10