JAK

Uppdaterad:
  • Lån utan ränta – men med avgifter
  • ”Ideologisk bank”
  • Även Miljölån och Bolån
  • Betyg 4/10
Till JAK

JAK är den enda (?) bank som helt och hållet erbjuder räntefria lån. Det betyder inte att lånen är helt kostnadsfria, vilket kan läsas om nedan, men att någon ränta aldrig betalas på det lånade beloppet. De marknadsför sig med ”Spara räntefritt och låna till minipris”. Det stämmer i vissa låneformer – men inte i andra.

Summa och Amorteringstid

Om det är ett s.k Blancolån (lån utan säkerhet) erbjuds lån mellan 20.000kr och 200.000kr. Finns säkerhet går det att låna från 20.000kr upp till 6.000.000kr.

Amorteringstid beror på vad för slags lån som tecknas hos JAK. Som längst går det att välja amorteringstid på 40 år men så fort man väljer 20 år eller mer i amorteringstid krävs det att man har en fastighet som pant. Det får då inte heller finnas andra pantbrev på bostaden. Som vid andra bolån så får maximalt 85% av bostaden belånas.

Blancolånen har amorteringstid upp till 10 år.

Det är alltid möjligt att betala av lånet i förtid men räkna då med att det kan tillkomma kostnader. Detta eftersom de kostnader som skapas för lånet är utlagt över hela amorteringstiden och måste betalas oavsett om man betalar i förväg. Ett lån på 100.000kr och som skulle vara betalt på 10år kan lösas efter exempelvis fem år. Men i detta fall kommer en ifyllnadsbetalning att behöva göras på 1875kr.

Hade man istället behållit hela lånet under dessa tio år hade den sammanlagda kostnaden för lånet blivit jämförbart med en effektiv ränta på 2,86%. Det är en mycket låg ränta för att vara ett privatlån – men helt riktigt blir det ändå inte att säga att kostnaden enbart är en effektiv ränta på 2,86%. Läs mer under ränta.

2/5

jak räntefri bank Ränta

Det som är speciellt för JAK är att de aldrig tar någon ränta. Det som kostar låntagaren är istället två andra saker:

  • Medlemsavgift

300kr per år och medlem

  • Lånekostnad

Vare månad måste en lånekostnad betalas för lånet. Hur stor den är beror på två saker. För det första om det finns säkerhet eller inte för lånet och för det andra hur stor lånesumman är på.

Ett lån på 120.000 ger en lånekostnad på 450kr eller 300kr.

Är lånet på 20.000 är samma kostnad 75kr eller 50kr.

  • jak räntaLångsammare betalningstid ger högre kostnad

Den som lånar 100.000kr på tio år hos JAK kommer att betala en effektiv ränta på 2,86% enligt deras hemsida. Varje år kommer man även att spara 10.000kr på ett konto som inte ger någon ränta alls.

Utöver det kommer en lånekostnad på 375kr förutsatt att det inte finns någon säkerhet i lånet.

Total summa att betala in är därmed 2041kr per månad.

Om ett privatlån istället tecknas på ICA-Banken genomförs detta med en ränta. I ett exempel på bankens hemsida räknar man med en ränta på 5,55%. Då blir den månatliga insättningen som krävs till banken 1066kr.

Det är nästan dubbelt så mycket som ska betalas in per månad hos JAK. Man måste alltså ha möjlighet att avsätta större summa per månad om lånet ska tecknas hos JAK. Den som har den möjligheten kan därmed välja att istället göra dubbelt så snabb återbetalning hos ICA istället.

Väljer man att återbetala ICA:s lån på 5 år blir månadskostnaden 1901kr. Den totala summan att återbetala kommer att vara 114.106kr. En total kostnad därmed på drygt 14.000kr.

I det fall som lånet hade tecknats på JAK och man betalat in 2041kr per månad i tio år har man sammanlagt betalat in 244.920kr varav man får tillbaka 100.000 när lånet löpt ut. En kostnad därmed på 44.920kr. I och med att kapital blir låst som insatta medel på sparkontot kan alltså amorteringen ske i långsammare takt än om ett klassiskt privatlån tecknats. Detta skapar i längden ett dyrare lån.

Ställer man däremot enbart de effektiva räntorna mot varandra så har JAK bättre effektiv ränta. Men allt beror ju på vad man jämför.

Men även om man lägger upp bägge lånen på 10 år och räknar bort insatsen så vinner ICA

Den som lånar 100.000kr hos JAK i 10 år kommer betala en lånekostnad på 375kr per månad. Det medför en kostnad på totalt 45.000kr.

Den som lånar 100.000kr hos ICA i 10 år kommer att med en ränta på 5,55% totalt betala 27.920kr i ränteavgifter.

Fördelen då? JAK är en ”ideologisk” bank som inte tar ränta. Står man bakom deras tankesätt kan det vara ett bra alternativ.

2/10

 

Låna hos JAK

Första steget är att bli medlem hos JAK vilket kostar 300kr som en startavgift första året och sedan 300kr för varje efterkommande år. Därefter kan låneansökan skickas in.

Det kan däremot vara mycket lång handläggningstid på lånen. I december 2015 var handläggningstiden för Blancolån en hel månad !

Tidigare fanns en regel på JAK att man först var tvungen att göra ett sparande innan lån kunde tecknas. Detta har nu tagits bort vilket gör att man kan låna direkt efter att man blivit medlem.

Varje månad måste även ett sparande ske i banken till lika stort belopp som amortering. Med andra ord behöver en person som amorterar 1000kr även sätta in 1000kr i ett sparkonto hos JAK. Detta förutsatt att inte det finns ett sparat kapital sedan tidigare på banken. Om det finns sparande tidigare kan lån tecknas upp till en nivå som jämförs med det sparade kapitalets s.k. sparpoäng. Det finns även lån där sparande inte måste ske. Läs mer nedan under ”Specifika lån”

Varje krona som sätts in på sparkontot genererar sparpoäng. Det som avgör hur många poäng är den sparfaktorn som är på sparandet. Är sparfaktorn exempelvis 0,8 fås 0,8 poäng per sparad krona.

I jämförelse med att ta ett privatlån hos andra bankar är det mycket krångligare hos JAK.

2/5

Krav

För att få låna pengar hos JAK krävs det att man klarar av den kreditbedömning som företaget gör. Betalningsanmärkning behöver inte vara något problem men om en person som har betalningsanmärkning vill låna kan det krävas att personen är beredd att berätta hur denna uppkom och andra omständigheter kring anmärkning. Sammantaget handlar det som vanligt om att banken vill göra en översikt över den ekonomiska situationen och göra en bedömning utifrån denna.

3/5

Även mer specifika lån

Den information som ges ovan är generellt för banken. Nedan finns vissa undantag från detta.

Sparfria Bolån

Det är möjligt att få ett bolån där man slipper det regelbundna sparandet i upp till fem år. Detta är då de första fem åren av låneperioden. Det som betalas under denna tid är amortering samt lånekostnaden. Detta lån erbjuds i det fall som banken har ”ett stort sparande” och därmed hellre lånar ut pengar än att placera dem på andra bankers sparkonton.

För att kunna få ett sådant lån måste lånebeloppet minst vara 200.000kr och det ska vara ett bolån med säkerhet. På lånet finns även en inlösenskostnad. Den som väljer att lösa lånet i förtid eller göra extra amortering på det kommer att få betala 1% av beloppet i avgift.

jak miljölån

Sparfria Miljölån

JAK Medlemsbank prioriterar miljön och har ett passande Sparfritt Miljölån till de medlemmar som vill göra en insats för miljön. Den som tecknar detta lån behöver därmed inte genomföra något sparande.

Lånet är på maximalt 200.000kr och kan som mest amorteras på 10 år. Lånekostnaden är 4,5% och låneinsatsen är 6,5%. Med låneinsats menas den summa man får tillbaka när lånet förfaller.

För att kunna få detta lån måste ett bevis visas upp att man köpt solceller. Det samma om man väljer att ta ett miljölån för miljöbil.

I ett exempel som de nämner på hemsidan köper en person solceller för 80.000kr och lånar därmed 85.500. Orsaken att det är större lånebelopp är att pengarna även ska räcka till låneinsatsen. Den effektiva räntan för detta lån blir 4,8%.

Här finns en stor fördel med JAK. Att erbjuda en effektiv ränta på 4,8% utan att något sparande måste ske är konkurrenskraftigt. Det finns privatlån på den svenska marknaden ner till strax under 4% men det är inte alla som får den lägsta räntan. På JAK är det samma kostnad för alla vilket garanterar en effektiv ränta på 4,8%.

För dig som vill göra en insats för miljön rekommenderar vi därmed följande ur ett rent ekonomiskt perspektiv:

  • Gör en ansökan till privatlån hos Lendo.se. De kommer att jämföra cirka 20 banker.
  • Om ingen bank ger under 5% i ränta kan ett lån ansökas hos JAK. Får man lånet där ges den till en lägre ränta än vad bankerna ger.

Detta då rent ur ett ekonomiskt perspektiv. Vill man sedan stödja JAK och deras satsning på miljön så kan lånet ändå tecknas där till en relativt låg ränta.

Sammanfattning

Sammanfattning

JAK är en bank som erbjuder lån utan ränta. Däremot har de kostnader som tillkommer och ett allmänt krav på att man måste spara lika stor summa varje månad hos banken som man amorterar på lånet. Som en uträkning visar skapar detta extra sparande en situation som gör att man måste ha större kapital att avsätta varje månad än om ett klassiskt privatlån tecknats. Rent ekonomiskt blir det därmed i vissa fall billigare att ta ett privatlån på samma summa men betala av det dubbelt så fort.

På grund av de fasta kostnaderna är det till och med billigare med klassiskt privatlån än detta räntefria privatlån.

Det lån som är mest fördelaktigt hos JAK är miljölånet. Detta eftersom man inte behöver spara mer än låneinsatsen på 6,5% av lånebeloppet. Därmed kommer man ner till en effektiv ränta under 5% utan något större sparande. Det kan vara en ekonomisk bra lösning vid investeringar som gynnar miljön.

JAK kan snarast ses som en medlemsbank där en ideologi eller tanke om ränta avgör vilka som vill bli medlemmar. Det finns människor som av religiösa eller ideologiska skäl inte vill betala ränta och då är JAK ett mycket bra alternativ.

JAK: Betyg 4/10