Rekordmånga väljer den rörliga räntan

Att många tror att den låga räntan kommer att ligga kvar på låga nivåer i lång tid framöver visar sig i att allt fler väljer att ha bolånen helt rörliga. När Dagens Nyheter genomförde en undersökning hos bolånekunder på SBAB visade det sig att andelen som valt enbart rörlig ränta inte varit så stor på fem år.  Samtidigt är den totala summa som är i rörliga bolån hos svenskarna rekordstort. Av alla bolån är idag ca 62% med rörlig ränta. Detta kan då jämföras med enbart 47% för två år sedan.

Fördelar men faror

För konsumenterna är det en fördel då den rörliga räntan är så extremt låg. Men samtidigt har detta skapat betydligt fler räntekänsliga hushåll än tidigare. Detta i sig ökar risken för återbetalningsproblem den dag räntan går upp. Enligt Tor Borg (chefsekonom SBAB) är det en viss risk som hushållen tar för att få denna låga ränta. Samtidigt anser han att de allra flesta skulle klara en räntehöjning. Däremot skulle många behöva dra ner på allmän konsumtion om så sker. Detta i sin tur påverkar landets ekonomi negativt.

Att många väljer rörlig ränta är förståeligt då den låga räntan varit låg under en längre tid och inte mycket tyder på att den kommer att gå upp inom kort. Men det är alltså en risk. Inte bara på individnivå utan även på samhällsnivå.

En annan aspekt, som många inte tänker på, är den ökade boendekostnaden för bostadsrätter som kan uppstå när räntan går upp. Detta är något som Arturo Arques (ekonom på Swedbank) lyfter fram i en intervju till Dagens Nyheter. Många ser enbart på sin egen ekonomi och räknar ut att man klarar av en höjd ränta. Men det bostadsrättsinnehavaren då glömmer är att även föreningen har lån. Lån som betalas av bostadsrättsavgiften. Skulle räntan gå uppåt påverkas inte bara det privata lånet utan även lånet till föreningen vilket därmed generar (till största sannolikhet) högre hyror.