Restvärde bil – Vad du behöver veta!

Om du har planer på att införskaffa bil jämför du troligtvis olika alternativ och billån. Ett viktigt och vanligt begrepp som ofta dyker upp är restvärde.

Nedan kan du jämföra billån, för att hitta det billigaste och bästa alternativet just för dig.

I den här artikeln tittar vi lite närmare på vad restvärde faktiskt är och vilka för- och nackdelar det finns med att teckna ett billån med restvärde.

Vad är restvärde?

Restvärdet är som namnet antyder det resterande värdet på en bil efter en viss tidsperiod.

Om du exempelvis köper en bil för 300 000 och den tre år senare är värd 150 000 har du ett restvärde på 150 000.

Restvärdet är alltså en bedömning av vad bilen kommer vara värd vid den tidpunkt som lånet löper ut. Restvärdet är därmed ingen exakt vetenskap utan en uppskattning baserat på det genomsnittliga värdet för bilar av liknande modell och årgång.

Hur bedöms restvärdet?

Som vi nämnde ovan sker en uppskattning om framtida värde när du tecknar ditt billån med restvärde. Bilhandlaren försöker alltså med så noggrann precision som möjligt bedöma bilens värde vid låneperiodens slut.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är just en bedömning och att det faktiska restvärdet kan komma att vara både högre och lägre vid den tidpunkt lånet löper ut. Framförallt slitage och vilken nivå av underhåll bilen fått är avgörande faktorer för restvärdet.

Som kund kan du tänka dig att en bil som vid löptidens slut är genomsnittligt underhållen och sliten bör hamna nära det bedömda restvärdet. Är den däremot sämre underhållen än snitt är risken stor att restvärdet understiger det bedömda restvärdet. Detta kan såklart bli en tråkig överraskning och något du som kund bör vara väl medveten om.

Det finns dock en möjlighet och ett alternativ för den som inte vill behöva drabbas av en tråkig överraskning.

Garanterat restvärde – Ökad förutsägbarhet

För att slippa bekymra sig över ett restvärde som understiger det tänkta kan det vara en bra idé att teckna ett billån med garanterat restvärde.

Långivaren eller bilhandlaren erbjuder i detta fallet ett garanterat restvärde. Det vill säga ett värde som de kommer köpa tillbaka bilen för vid löptidens slut.

Villkor tillkommer och det är givetvis inte möjligt att lämna tillbaka bilen i vilket skick som helst.

Ett garanterat restvärde kommer också vanligtvis med lite sämre villkor för att täcka upp för den ökade risken det innebär för bilhandlaren att garantera ett restvärde.

Sammantaget kan det ändå vara ett bra alternativ för dig som vill ha en liten krockkudde den dagen bilen ska bytas in.

Billån med restvärde eller traditionellt billån?

Fördelar – Billån med restvärde

  • Framförallt den lägre månadskostnaden. Du betalar enbart ränta för den del av lånet som antas motsvara värdeminskningen.
  • Du har förmånen att nyttja bilen när den är i som bäst skick.
  • Flera garantier, som exempelvis vagnskadegaranti är i spel under hela avtalstiden. Detta innebär att du kan spara in pengar genom att teckna halvförsäkring istället för helförsäkring.
  • Ny bil innebär i regel lite underhåll och ett problemfritt billiv.

Summerat ligger fördelen primärt i möjligheten att få äga en ny och fräsch bil till en låg månadskostnad.

Nackdelar – Billån med restvärde

  • Kommer vanligtvis med krav om 20% kontantinsats.
  • Du kan enbart göra affären med bilfirma, inte privatpersoner.
  • Lånet är strikt kopplat till bilen. Du kan alltså inte sälja bilen och behålla lånet.
  • Amorteringstiden är vanligtvis betydligt kortare än för ett privatlån.

Summerat ligger nackdelarna främst i en försämrad flexibilitet jämfört mot ett traditionellt lån.

Billån med restvärde – Vem passar det?

Ett billån med restvärde passar framförallt dig som vill äga en ny och fräsch bil till en låg månadskostnad. Eftersom ett billån med restvärde i regel kräver en kontantinsats på 20% måste du ha sparkapital för att kunna nyttja lånet.

Om du inte har 20% till kontantinsatsen är det en möjlighet att komplettera med ett privatlån. Då bör man ha i åtanke att räntan i de flesta fall blir högre eftersom långivaren inte har någon säkerhet.

Att kunna pressa ned sina månadskostnader möjliggör också för dig som gärna vill prioritera sparande på annat håll än att amortera av billånet.

Olika typer av lån till bil

I tillägg till lån med restvärde finns det framförallt fyra andra alternativ som är aktuella för den som står inför bilköp.

Billån – Den traditionella vägen

Ett vanligt billån kännetecknas av att det är möjligt att teckna hos såväl banker som bilhandlare. Signifikativt är även att bilen måste köpas av en auktoriserad bilhandlare eller återförsäljare. Det är därmed inte en gångbar väg för dig som ämnar köpa begagnad bil från privatperson.

Här kan det vara värt att sondera bilhandlarmarknaden. Olika bilhandlare kan nämligen ha olika erbjudanden för specifika bilmärken som är mer förmånliga än ett generellt billån.

En kontantinsats på 20% är brukligt och det är bilen som är säkerheten för själva lånet. Just säkerheten är den huvudsakliga skillnaden mot ett privatlån som är ett annat alternativ.

Privatlån – Det mest flexibla

I kontrast till billån med eller utan restvärde har vi privatlånet. Kontrasten består i att du kan teckna ett privatlån helt utan säkerhet.

Den huvudsakliga fördelen med att välja ett privatlån vid köp av bil är att det inte ställs något krav på kontantinsats och bilen är inte heller att betrakta som en säkerhet för lånet. Den konkreta innebörden blir att du som köpare har fritt fram att sälja bilen utan att lösa in lånet.

En annan fördel är att du kan använda lånet till att köpa din bil från en privatperson och att du har möjligheten att låna en mindre summa än vad som vanligtvis är möjligt vid billån.

Den stora nackdelen är givetvis att ett privatlån innebär större risk för långivaren vilket resulterar i en högre ränta för kunden jämfört med ett traditionellt billån.

Leasing – Att hyra istället för att äga

Ett tredje alternativ är leasing. När du leasar en bil är du inte formell ägare till bilen utan nyttjar den inom ramen för ett hyresavtal.

En stor anledning till att många väljer leasing är tydligheten och att det är förutsägbart. Du betalar varje månad och allt utom vägtrafikskatt och drivmedel är inkluderat i priset. På så vis är det enkelt att överblicka sina bilkostnader.

Leasing förknippas också ofta med ett problemfritt ägande då det i regel är nya bilar som hyrs ut. Förr var det i stort sett bara företag som, främst av skattemässiga skäl, leasade bilar till anställda men idag har privatleasing kommit att bli relativt vanligt.

En klar nackdel med leasing är att du oftast binder upp dig över en längre period vilket gör det till ett mindre flexibelt alternativ. Att lösa ut sitt leasingavtal är vanligtvis behäftat med avgifter. Detta då i kontrast till privat- och billån där du i regel kan lösa in lånet när du vill.

Bostadslån – Nyttja låneutrymme på befintlig tillgång

För den med goda marginaler i sin ekonomi kan det vara en bra idé att se över möjligheten att låna till bil via sin bostad. En bostad betraktas ofta av banker som en säker tillgång och om din befintliga belåningsgrad är låg kan det ur ett ränteperspektiv vara fördelaktigt att öka lånet på bostaden.

Det finns inga egentliga nackdelar med denna lösning, utan det är snarare så att många inte har möjlighet att nyttja sig av detta alternativet.

Billån med restvärde respektive traditionellt billån – Ett exempel!

Som vi uppfattar det är dock den vanligaste situationen att du står i valet mellan ett billån med restvärde och ett traditionellt billån. Vi ska därför avsluta med ett exempel för att visa hur skillnaden kan uttrycka sig.

I exemplet står du inför ett inköp av en bil för 200 000 kronor.

Lånets löptid är 48 månader och kravet på kontantinsats är 20%. Så långt är förutsättningarna identiska.

Vi ponerar att det beräknade restvärdet efter 48 månader är 100 000 kronor. Efter erlagd kontantinsats på 20% (40 000) står du alltså med ett lån på 60 000 som ska amorteras under den givna tidsperioden.

60 000/48 = 1250. Där har du din månatliga amorteringskostnad för billånet med restvärde.

I fallet med ett traditionellt lån beräknas inget restvärde och amorteringen sker därmed mot hela lånesumman. Då får vi istället.

160 000/48 = 3333. Där har du din månatliga amorteringskostnad för ett traditionellt billån.

Det ska dock noteras att detta är ett förenklat exempel med syfte att belysa idén med ett billån med restvärde. Vanligtvis skiljer sig villkoren mellan de olika låneformerna bland annat avseende löptid.

Sammanfattning

Som vanligt är det många faktorer att ta hänsyn till vid bedömning av vilket lån som är optimalt i förhållande till individuella förutsättningar. Förhoppningsvis har den här introduktionen givit dig god insikt i vad restvärde innebär i förhållande till billån, vilka alternativ som står till buds och vilka för- och nackdelar som är behäftade med respektive alternativ.