Så hårt slår uppläggningsavgift och aviavgift

Hur viktigt är det att kontrollera uppläggningsavgift och aviavgift på ett lån? Mycket viktigt – i alla fall när det gäller lån på 1-2 års avbetalningstid. I dessa fall kan storleken på uppläggningsavgiften nästan vara avgörande i val av lån.

Det är mycket vanligt att långivare tydligt på deras hemsidor lyfter fram hur låg ränta som de kan erbjuda sina låntagare. Men den räntesats som nämns är ofta helt irrelevant för låntagaren. Om det exempelvis står ”låna från 7,5% i ränta” så betyder det enbart att de som får låneföretagets lägsta ränta får denna räntesats. Dessutom kan det tillkomma både uppläggningsavgift och aviavgift. Avgifter som inte sällan ger en betydligt högre effektiv ränta.

Exempel Nordic Lån

nordic lån storbildNordic Lån erbjuder lån på mellan 10.000kr och 50.000kr. Man kan då välja på en amorteringstid på 12-80 månader. I ett räkneexempel nämner de ett lån på 20.000kr som återbetalas på 72 månader. Om den nominella räntan är 21,60% blir den effektiva räntan 27,35%. Detta på grund av en uppläggningsavgift på 595kr och aviavgift varje månad på 19kr vid autogiro eller 39kr vid pappersfaktura. I detta fall blir alltså skillnaden mellan den nominella ränta och den effektiva räntan knappt 6-procentenheter.

Men det blir betydligt värre om lånet amorteras på kortare tid. En person som väljer att teckna det lägsta lånebeloppet kanske anser sig kunna amortera detta på 12 månader. Om pappersfaktura önskas kommer personen att betala 595kr i uppläggningsavgift och 468kr i avikostnader. På lånet är det nu kostnader på 1063kr (utöver räntan). Även om den nominella räntan som erbjuds skulle hamna på deras lägsta nivå, dvs ca 8%, så skulle den effektiva räntan bli närmare det dubbla.

Exempel IKANO

Ikano bank storrutaIKANO Bank är en av de banker som valt att låna ut pengar utan uppläggningsavgift och aviavgift. Det betyder inte per automatik att de har det bästa lånet men när det är mindre summor som ska lånas blir deras alternativ klart fördelaktigt. Den lägsta summa som går att låna är 10.000kr. Därmed går det att låna samma summa som i exemplet ovan.

I skrivandets stund erbjuder de ränta mellan 3,50% och 11,95%. Den effektiva räntan hamnar därmed på mellan 3,56% och 11,95%.  Detta innebär att den effektiva räntan hos IKANO (som sämst) blir i nivå med de avgifter som betalas hos Nordic Lån (exklusive ränteavgiften). Skillnaden blir alltså mycket stor.

Nackdelen med IKANO är däremot att den kortaste amorteringstiden är 3 år. Men det kostar aldrig något att amortera i förväg. Därmed kan ett lån tecknas på denna summa och sedan amorteras på 12 månader. Då kommer den totala kostnaden för lånet blir betydligt lägre än lånet hos Nordic Lån.

Rekommenderas inte för…

I exemplet ovan visas hur dyrt det kan bli med hög uppläggningskostnad och höga avikostnader på mindre lån som amorteras på kort tid. En lösning kan därmed vara att teckna lånet hos annan aktör trots att de erbjuder en längre amorteringstid. Men allt bygger då på att man verkligen genomför en snabbare amortering än vad som krävs. Det är mycket lätt att lockas att inte göra detta om tillfälle ges at utnyttja tre års amorteringstid. De som väljer denna väg kommer i slutänden betalat mer hos IKANO än vad man gjort hos Nordic Lån. Den som vill utnyttja IKANO´s ekonomiskt bättre alternativ bör därför ha disciplinen att betala av i förtid.

Gå vidare till Ikano Gå vidare till Nordic Lån