Skandia – Näst bäst gällande nöjda kunder och ärlighet

 

skandia småruta bolånjpgVarje år genomför Svenskt Kvalitetsindex en undersökning utifrån hur nöjda bankkunder är med sina banker. En sak som är tydlig är att många känner ett lågt förtroende för sin bank. Hela 25% sa att de hade ett lågt förtroende. Men trots detta är det få som är beredda att byta bank. Det var enbart 7% som var beredda att göra det.

Samtidigt är det stor skillnad mellan bankerna där Skandia verkligen sticker ut.

Sparande:

Över listan på ”Sveriges nöjdaste kunder – Spara” kom Avanza på en första plats. Kundnöjdheten presenteras med ett index 0-100 och banken fick 74,4 poäng. Däremot har Avanza tappat kundnöjdhet sedan föregående år med hela 6,9 poäng.

Skandia däremot ökade sin nöjdhet med hela 8,5 poäng och tog sig därmed upp på en betryggande andraplats. Detta med 72,5 poäng. Utöver att SEB ökade med 0,1 poäng och ”Övriga” med 3 poäng som så var det bara Skandia som hade en uppgång. I jämförelse med andra banker tog de alltså ett mycket stort steg uppåt inom sparande mot föregående året.

Bolån:

Även inom nöjda bolånekunder har Skandia förbättrat sitt resultat. Visserligen inte lika mycket som inom sparandet men med tanke på att det bara var 2 av de 9 aktörerna på listan som förbättrat sitt resultat från föregående år visar Skandia att de satsar rätt. På första plats på listan kom SBAB med 75,2 poäng och därefter kom Skandia med 74,2. Detta efter en ökning på 0,9 poäng. I likhet med sparandet var de alltså Skandia den bank som ökade mest från föregående år. Den andra aktören som ökade var ”Övriga Aktörer” med 0,4 poäng.

Ärlighet och Transparens

En av frågorna i undersökningen var ”Uppfattar du ditt bolag som transparent?”. Detta utifrån att transparenta affärsmodeller tydligt ger positiva effekter på kundupplevelsen. Även här landar Skandia på en andraplats. Nordnet kom på första plats med 54% Ja-svar. Men Skandia kom mycket tätt efter med en 53%. Detta ska jämföras med snittet för branschen på 34%. I botten av listan kom Nordea (22%), SEB (25%) och Swedbank (27%). Bästa storbank var Handelsbanken som hade 32% nöjda kunder gällande transparensen.

Bolånet – Ett exempel på transparens

För ett par år sedan valde Skandia att vara helt transparanta med hur de sätter sin bolåneränta. Detta genom att lansera en bolånekalkylator på hemsidan. Oavsett om man är kund eller inte i banken kan man prova sig fram och se exakt vilken bolåneränta som banken skulle erbjuda. Detta förutsatt att man uppfyller de grundläggande kraven för att få bolån hos dem.

I uträknaren fyller man i lånebelopp, handpenning (och därmed räknas belåningsgraden ut), om man har engagemang i banken samt hur länge som lånet ska bindas. Att göra detta tar mindre än två minuter och visar tydligt förväntad räntenivå. Det kan jämföras med de flesta banker som man måste kontakta via telefon, via bankkontor eller genom att göra en förfrågan online.

När Skandia lanserade tjänsten var det flera som skrev positivt om den enkla vägen att se vilken ränta som banken erbjuder. En transparens som delvis kan vara orsaken att de är näst bäst gällande transparens i Sverige.

  • Siffrorna grundar sig på SKI BANK 2016 som publicerades i december 2016