Skuldsatthet leder till ökad självmordsfrekvens

Att ta ett lån kan vara ett sätt att få möjligheter som annars inte hade fått. Detta inte minst när det gäller studielån, billån eller bostadslån. Men det finns även en baksida. Årligen är det allt för många som inte klarar av att betala sina lån och kommer till ett läge då de är ”överskuldsatta”. Med detta menas att man inte kan hantera den skuldbörda som uppstått. Enligt en rapport från Konsumentverket är det hela 500.000 personer som är eller varit överskuldsatta och enligt en artikel i Sydsvenskan har var sjätte överskuldsatt någon gång försökt ta sitt liv.

Många tar sig ur denna situation men medan man är där ökar risken avsevärt för depression, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa. Ökningen är femdubbelt mot andra mätgrupper enligt rapporten.

Det de flesta tycker är den största svårigheten är att det inte finns någon ”ljuspunkt” och något ”slut” på återbetalningarna och skulderna.

En lösning som finns är skuldsanering. Då får låntagaren visserligen leva på en mycket liten inkomst varje månad men får efter fem år (vanligtvis) bli helt skuldfri. I och med att det finns en tydlig tidsangivelse blir det också lättare att acceptera sin situation och ta sig vidare.

Men allt för få får skuldsanering idag. Richard Ahlström, Malmö Högskola, har studerat 725 personer som är högt skuldsatta och hans slutsats är att hjälpen kommer alldeles för sen.

Ahlström påpekar även att Sverige förlorar på att ha många personer som är överskuldsatte. De mår sämre, arbetar mindre och hamnar inte sällan i behov av bidrag. Enligt honom är den främsta lösningen att nya lagar stadgas kring lån och vad som bör gälla kring detta.

Källa: Sydsvenskan