Sparande på skattekontot stoppas

2 Räntan har störtat bildI och med att sparräntan ligger på strax över 0% hos många banker ser investerare efter andra säkra sparformer. Även om vissa nischbanker erbjuder en rörlig ränta på ca 0,8% så har detta inte varit tillräckligt för att locka investerarna. Detta eftersom det under en tid funnits ett ännu bättre alternativ.

Under våren 2016 såg nämligen många att det var mer lönsamt att spara sina pengar på sitt skattekonto. Men skattekontot är inte tänkt för sparande och i och med detta lovar Finansministern att räntan kommer att sänkas på kontot.

I jakten på hög avkastning (men utan någon risk) söker investerare alltid efter det bankkonto där räntan är högst. Men när räntan överlag pressats mycket lågt i Sverige har även inlåningsräntan pressats ner. Detta till den nivån att ett sparande på skattekontot faktiskt gett mest avkastning. Det är något som uppmärksammats av bland annat ekonomitidningen ”Privata Affärer” vilket kan vara en av orsakerna att Skatteverket anser att det finns ca 22 miljarder ”för mycket” på dessa konton.

I och med att det är en så stor summa misstänker de att dessa konton just används av placerare vilket inte är tanken. Räntan i mars 2016 var 0,56%. Det kan jämföras med 0,8% som då gick att få hos flera nischbanker. Vid en första jämförelse så kan nischbankernas ränta se mer lockande ut men skattekontots ränta är skattefri vilket inte gäller sparande som sker hos banker. Den som får 1000kr i ränta hos en nischbank kommer att få betala ca 300kr i skatt. När 30% försvinner i skatt visar det sig att skattekontot och bankernas räntor därmed står sig på samma nivå.

Men i och med att skattekontot inte är tänkt att vara en sparform har Finansministern lovat att sätta stopp för denna ”sparform”. Detta genom att sänka räntan på skattekontot vilket därmed skulle göra att det inte blir lika attraktivt.

Däremot kan inte Finansministern bara sänka räntan ”över dagen”. Räntan som sätts på detta konto beräknas utifrån vissa speciella regler och för att räntan ska kunna sänkas krävs det en lagförändring. De som vill spara på skattekontot kan alltså göra det ett bra tag till och behöver inte vara rädd för någon plötsligt sänkt räntenivå.

Samma ränta går att få…

Vid skrivandets stund (mars 2016) går det att få 0,9% hos Bank Norwegian och 0,8% hos både Marginalen Bank och Hoist Spar. Men detta förändras månad till månad.

Källa: Svd.se