Starbucks ska låna ut pengar till de anställda på företaget

Alla företag har sina löneförmåner till sina anställda. Ibland uttalade och ibland mer outtalade. Men få lånar ut pengar till sina anställda helt räntefritt. Men det har Starbucks planer på att göra. Det ska då inte ske som någon bankverksamhet där de anställda kan gå till Starbucks och ta ”en kaffe och 10.000kr i lån” utan det handlar helt enkelt om att underlätta för de anställda att få bostad i närheten av sin arbetsplats.

Denna lite oväntade lösning har vuxit fram efter att företaget genomfört en enkätundersökning hos sina anställda i Storbritannien. De skulle i denna undersökning skriva om de största problemen de har i livet. Saker som alltså inte enbart behövde vara knutna till arbetet på något sätt. Det som kom allra högst var ”få ett bra boende”. Detta ansåg alltså flest var ett problem. Enligt Kris Engskov (Chef för företaget i både Europa, Afrika samt Mellanöstern) var det inte ett oväntat svar. Starbucks är en stor och etablerad kedja som just siktar in sig på att vara mitt i storstäderna. Där det är som allra dyrast och svåras att få bostad.

Samtidigt har bostadspriserna ökat i Storbritannien. I år förväntas genomsnittspriset öka med 6%.

Än så länge är det inte offentligt hur stora summor som företaget kommer att låna ut men enligt information i Financial Times handlar det om att lånet kommer att gälla under 12-månadersperioder