Striktare regler väntar SMS-lånebranschen

Under våren 2015 har det lyfts fram flera exempel i media där företag som förmedlar SMS-lån har gett lån utan att låntagaren egentligen borde fått lånet. Bland annat genomförde Sveriges Radio en test där det visade sig att flera av företagen som låneansökan skickades in till gav lån – trots låntagarens mycket låga inkomst.

Ett flertal regler har skapats för att reglera marknaden och även se till att företagen följer det åtagande som de har. Sedan ca ett år tillbaka måste exempelvis företagen ha tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva denna låneverksamhet. Utöver det måste de även skicka in rapporter till Finansinspektionen gällande deras verksamhet och utlåning. Det som även skärpts är att företagen måste göra tydliga kreditprövningar på låntagaren.

Om konsumentverket anser att företagen inte följer dessa regler kan de välja att granska dessa företag och i slutändan belägga dem med sanktionsavgifter. Just denna granskning genomfördes under våren 2015 på två företag. Detta är alltså ett första steg för att ha bättre kontroll och enligt Anna Hult (Konsumentverket) kommer dessa granskningar att i framtiden ske regelbundet.

Orsaken till att hårdare regler samt kontroll behövs på dessa låneföretag är att allt fler hamnar hos Kronofogden just på grund av obetalda SMS-lån. Under 2014 var det hela 57.000 personer som drogs till Kronofogden på grund av detta vilket var ett ”rekord”. Detta med en ökning med hela 14% från föregående år.

Utöver de nuvarande reglerna och kontrollerna genomförs även en statlig utredning för att få överblick över vad som kan göras för att reglera denna marknad ännu mer. Exempel på ett förslag som ska utredas är kostnadstak vilket skulle innebära att den totala skulden på lånet aldrig skulle få gå över lånesumman. Ett annat förslag är skriftlig godkännande vilket skulle få låntagaren att tänka till en extra gång innan lånet tecknas. Utöver det även förslag på ett maxtak på räntan.

Att hårdare krav kommer gällande denna bransch är tydligt. Om det sedan är nog för minska trenden på allt fler som inte kan betala sina skulder är inte säkert. Men om inte annat ett steg i rätt riktning.