Studieskulderna ökar

Sverigekont_CSN bildDet är inte bara bolånen och privatlånen som ökar i Sverige. Utöver det även studielånen. Sammanlagt är studieskulden i Sverige uppe i 207 miljarder vilket betyder att varje person som har CSN-lån i genomsnitt har en skuld på 134.000kr. Nu skiljer det sig däremot rejält mellan person till person. Vissa har enbart lite kvar på skulden medan andra har skuld på närmare en halv miljon.

Enligt Boel Magnusson (CSN Inbetalningsavdelning) har ökningen skett relativt lika över hela Sverige. Men det finns en tydlig inriktning på att det i storstäderna finns de största summorna av CSN-lån.

Det kan finnas flera olika orsaker till att lånesumman ökat. Exempelvis skulle det kunna peka på att fler studerar eller att fler väljer lånealternativet som finansieringslösning. En tydlig orsak är däremot att höjningen har skett av lånedelen. Den summa som fås av CSN består både av bidrag och lån. Genom att höja lånedelen har studenterna fått mer i plånboken att röra sig med. Men samtidigt ökar ju automatiskt den totala lånesumman.

I och med att denna regel infördes relativt nyss kommer det även att påverka framtiden gällande CSN-lånet och vilken summa som totalt har lånats via detta lån.  De som idag lånar får större studieskuld mot de som lånade innan denna regel infördes. Enligt Magnusson är alltså en högre total låneskuld något som man kan förvänta sig de kommande åren.