Världens högsta och lägsta styrränta

När Sveriges Riksbank år 2014 valde att lägga styrräntan på 0% tog de ”världsrekord” i låg styrränta. Detta var visserligen inte något helt unikt i jämförelse med andra länder då det i bland annat Japan varit denna ränta sedan tidigare. På den lägsta räntan delar alltså Sverige första platsen med flera andra länder. Däremot leder landet ensamt om att ha den högsta räntan – år 1992.

Finanskris bakom låga räntan

Den världsomspännande finanskrisen 2008 är den faktor som främst ligger bakom den extremt låga nivå som Riksbanken valde att lägga ränta på 2014. Flera ekonomier i europeiska länder hade fått vara med om stålbad med extrema nedskärningar och besparingar för att få iordning på ekonomin. Detta samtidigt som ekonomin inte velat ta ny fart. Det Riksbanker i flera länder gjorde var att sänka räntan för att stimulera ekonomin.

En låg ränta och låg inflation i många andra länder påverkar även Sveriges ekonomi. Dessutom hade Sverige samma problem som andra länder d.v.s. att den låga räntan inte gav den effekt som var förväntad. Trots låga räntor kom inte den svenska ekonomin igång som förväntat och det Riksbanken då hade som val är att sänka ännu mer. Allt för att öka farten på ekonomin och därmed pressa upp inflationen till inflationsmålet på 2%.

Med en stor finanskris i grunden och många länder som fick vara med om svåra ekonomiska tider hamnade även Sverige i läget att räntan användes starkt för att elda på ekonomin. Detta så mycket att den till och med hamnade på 0 % under hösten 2014.

Åren efter fortsatte Riksbanken att sänka räntan då utvecklingen mot inflationsmålet inte varit tillfredsställande. Redan under kommande vår (feb 2015) sänktes räntan till en minusränta. Det innebar därmed att bankerna fick betala riksbanken för de pengar som sätts in där. En unik situation som vissa trodde skulle förändras inom kort. Men minusräntan bet sig kvar vilket tydligt påverkade bolåneräntan till att vara låg under längre tid.

I slutet av 2015 var Reporäntan nere på -0,35% och i februari 2016 togs nästa steg. Då valde man att ”chocksänka” ner till -0,50%. En nivå som under ett år sedan låg stilla.

I april 2017 var alltså Sveriges reporänta på -0,50% vilket är historiskt lågt för landet. En sänkning som från början genomfördes på grund av en finanskris och som sedan bet sig kvar i ekonomin. Även när det gäller till landet högsta reporänta så var det en finanskris som låg bakom ränteförändringarna.

Finanskris bakom höga räntan

bolånÄven när räntan var som högst var den en finanskris som låg bakom det hela. Under 80-talet avreglerades lånemarknaden och svenskarna belånade sig i för stor grad. Avregleringen betydde att bankerna och låneinstitut fick möjlighet att låna ut ”gränslöst”. Tidigare var detta reglerat enligt en rad regler.

Detta samtidigt som bostadspriser skenade vilket resulterade i att större lån behövde tas samtidigt som husens värde gjorde att man kunde låna allt större belopp. Ett exempel är att kontorshyrorna gick upp 260% på nio år. Priset på fastigheter gick i genomsnitt upp 790% under lika lång tid.

När sedan bankkrisen var ett faktum rasade ekonomin.

Den svenska kronan var då starkt kopplad till den gemensamma europeiska valutan ECU. Det i sig hade inte varit så farligt om det inte på finansmarknaden fanns en åsikt om att både svenska kronan och det engelska pundet var starkt övervärderat. Detta då i förhållande till Tysklands mark.

Denna svaghet såg flera personer som spekulerar med valuta och inte minst George Soros som redan då var känd inom finansvärlden. Han (och många med honom) räknade iskallt med att både pundet och den svenska kronan skulle behöva justaras i värde. Detta genom deflation eller att de helt enkelt kopplades loss.

Genom blankning och andra ekonomiska transaktioner började Soros investera enorma summor i dessa två valutorna. Investeringarna sålde han sedan på den marknaden han ansåg vara stabilare så som exempelvis den tyska marken.

Den brittiska centralbanken såg detta och försökte stoppa utvecklingen genom att höja räntan med 50%. Detta från 10% till 15%. Utöver det genomfördes även en rad olika stödköp. Dessa två vägar kan man gå för att höja värdet på valutan. Men i detta fall räckte det inte ändå. Den 16:e september 1992 blev England tvungen att släppa pundet löst och alltså ha växelkursen flytande. Det ska då tilläggas att både Finland och Italien hade haft samma problem och redan släppts sina valutor.

Även i Sverige valde man att kämpa emot för att så behålla kursen knuten mot ECU. Riksbankschefen (Bengt Dennis) sa att ”The sky is the Limit” och menade då på att han var beredd att höja räntan betydligt mer än sin kolla i England. Men även här skulle det visa sig att en chockränta inte skulle hålla värdet på den svenska kronan uppe.

Ränta gick upp till 500% vilket därmed var världsrekord. Enligt Dennis var de beredda att höja ända till 4000% men någon ytterligare höjning blev aldrig av.

Tanken var att en extremt hög ränta skulle göra valutaspekulationer mycket olönsamt. Men Riksbanken insåg ganska snabbt att deras motvapen inte fungerade och 19:e november släpptes även den svenska kronan lös.