Två av sju tror på minusränta

Imorgon kommer riksbanken att ännu en gång lämna information om kommande styrränta. Styrräntan har sedan oktober legat på 0% men möjligheten finns ändå att sänka den ytterligare. De flesta experter tror att räntan kommer att lämnas oförändrad men två av sju experter som Aftonbladet har pratat med tror att räntan istället kommer att sänkas. Detta skulle i så fall skapa en minusränta – något som skulle vara helt historiskt i svensk räntehistoria.

Skulle en minusränta införas skulle det innebära att bankerna får betala en ränteavgift när de sätter in pengar på Riksbankens konto.

Det som pekar på att en minusränta skulle komma att införas är att flera länder i Sveriges närhet har eller har haft detta, detta exempelvis Tyskland. En annan orsak är att inflationen är långt under inflationsmålet.

Även minusränta för spararna

Om en minusränta införs kommer alltså bankerna att få betala för pengar som ”sparas” hos Riksbanken. Det i sin tur kan spegla sig i de räntor som bankerna erbjuder sina sparare. Idag är det flera banker som inte ger någon ränta alls och skulle de få börja betala ränta till Riksbanken finns risken att spararna även kommer få betala för att spara pengar. Med andra ord skulle det bli en kostnad att spara pengar på banken. Hos vissa banker i både Danmark och Tyskland är detta redan en realitet. Däremot kommer kostnaden efter att en nivå av sparande uppnåtts. En nivå som mycket få privatpersoner kommer upp till. Chansen är ändå liten för att bankerna ska införa minusränta för kunderna tror Elisabet Kopelman som jobbar på SEB (chef för ekonomiska analyser).

Troligtvis oförändrad

Av de sju experter som tillfrågades svarade fem att de trodde på en oförändrad ränta. Alla är alltså inte överrens men det är i alla fall ingen som tror på en höjd ränta. Inte än på länge.