Uppåt på borräntan hos SBAB

Då de långa marknadsräntorna sakta men säkert klättrat något återspeglas detta även i en högre ränta hos bolånejätten SBAB. I mitten av juni höjde de räntan på lån på minst två år. Detta från 0,1 procentenhet till 0,25 procentheter. Den rörliga räntan ligger däremot kvar på samma låga nivå som tidigare dvs 1,69%.

Trots mindre höjningar är SBAB ändå ett av de bolag som ligger lägst gällande boräntor. Men att jämföra hos flera olika aktörer är alltid viktigt. Inte minst på bolån där varje liten procentenhet speglar sig i den totala räntekostnaden relativt mycket.