Utredning för att se över kraven på SMS-lånen

 

I slutet av april blev det klart att regeringen startar en utredning för att se över marknaden av ”lättillgängliga lån”. Detta för att skapa en mer ansvarsfull bransch.

Orsaken till detta är att flera undersökningar visar att allt för många får lån utan att de egentligen borde fått detta. Det är personer som redan sitter i ekonomiska problem som ändå blir beviljade lån vilket bara resulterar i ännu sämre ekonomi. Trenden har även varit mycket negativ och det är idag rekord på antal personer som har obetalda sms-lån.

Tanken är alltså att skapa regler som minskar överskuldsättning. Detta genom att reglera marknaden på flera punkter. Ett steg är att öka ansvarskontrollen på att låntagaren verkligen har de ekonomiska förutsättningarna för att kunna betala tillbaka det lån som beviljas. Man ser även över hur risken ska kunna minskas att en person hamnar i den negativa lånesprialen som allt för många fastnar i och har extremt svårt att ta sig ur.

Ytterligare en punkt som utredningen kommer att titta på är hur konsumenten kan bli mer medveten om vilka risker man tar när ett lån tecknas och vad följderna kan bli om det inte betalas tillbaka i tid. 

Exempel på punkter som kan komma att införas är:

Kostnadstak: Idag kan en person som har ett lån på 5000 efter några månader vara tvungen att betala över 10.0000kr. Med andra ord blir räntor och kostnader större än själva lånet. Med ett lånetak begränsas den totala kostnader för lånet vilket gör att kostnaden inte kan ”skena” på samma vis som tidigare.

Räntetak: Det finns ett flertal länder runt om i Europa som har ett tak på hur högt ett företag får sätta sin utlåningsränta. Även med denna punkt skulle alltså skulderna begränsas hos låntagarna.

Civilrättslig Sanktionsregel: Det som menas med detta är att kreditgivarna kan straffas om de inte kan bevisa att de genomfört en grundlig bedömning kring om låntagaren verkligen kommer att kunna betala tillbaka lånet. 

Skriftligt undertecknande: Om ett krav på att låneansökan måste skrivas under och sedan skickas in till kreditföretaget skulle det innebära att låneprocessen skulle bli något längre. Det kan stoppa de mest impulsiva personerna att ta lån och få dem att tänka över det ett extra varv.

Skärpta krav gällande information och marknadsföring: Till stor del handlar överskuldsättning om att konsumenten inte är helt införstådd med vad lånen innebär. En fråga som därmed utredningen kommer att bära med sig är ”Hur blir konsumenterna mer insatta i lånen och riskerna med att ta lån?” samt ”hur kan marknadsföringen från kreditgivarna begränsas så att den inte primärt vänder sig mot personer som idag har en dålig ekonomi?”.

Skuldsaneringsregler: Även reglerna kring skuldsanering kommer att ses över för att hitta en lösning där fler kan få hjälp med att ta sig ur skuldfällan genom denna väg.