V vill sänka ränteavdraget

Under våren har det varit en hel del diskussion kring ränteavdraget. Socialdemokraterna har tydligt sagt att de inte har som avsikt att ändra ränteavdraget utan låta det vara som det är idag. Då de i realitet är ensamma om att ha makten bör inte heller något förändras inom kort.

Men Vänsterpartiet, med partiledaren Jonas Sjöstedt, har inte gett upp hoppet om att förändra avdraget. De kommer därför att satsa på att ta upp frågan igen under förhandlingarna kring höstbudgeten. Det Sjöstedt lyfter upp som orsak till att avdraget borde försvinna är en fruktad bostadsbubbla. Räntorna är låga och belåningen hög samtidigt som huspriserna stiger. Men skulle huspriserna sjunka skulle bubblan ”spricka” och många skulle få ekonomiska problem.

Enligt Sjöstedt är det därför ett lysande tillfälle att ta bort ränteavdraget och detta just på grund av den låga räntan.

Nu är det inte bara Sjöstedt som driver denna fråga utan hans åsikt delas även av Stefan Ingves som är riksbankschef samt Martin Andersson som tidigare varit Finansinspektionens generaldirektör.

Något direkt borttagande av avdraget vill däremot inte Sjöstedt ha utan att det minskas successivt så som skett i Danmark.

Källa: Privata Affärer