Vissa bensinstationer ger kredit – på vanliga betalkort

Fördelen med att enbart handla med bankkort är att pengarna dras direkt från kontot och att det därmed ska vara omöjligt att köpa för större summa än vad man har råd med. Detta till skillnad på kreditkortet där samtliga inköp samlas på en månadsfaktura och den som köper mycket lätt kan bli överraskad gällande fakturabeloppet.

Det finns därmed en fördel att välja betalkort om man är ung och inte har god erfarenhet av att sköta sin ekonomi eller om man av annan anledning vill vara säker på att inte spendera för mycket. Däremot har det visat sig att vissa bensinstationer ger ”kredit” även på betalkorten vilket uppmärksammandes av Råd & Rön tidigare i år.

En läsare påpekade att bensinkedjan Ingo har ett betalsystem som delvis gör om betalkortets fördel och därmed ger kredit. Om en person sätter i sitt kort i kortläsaren så kan tankning påbörjas och genomföras till valfritt belopp, även om det exempelvis enbart finns 100 kr på kontot som kortet är kopplat till.

Det som sker är följande. När kortet sätts i automaten skickas en förfrågan från Ingo till banken på 1 kr. Detta för att säkerställa sig om att kortet fungerar. Eftersom de inte i detta fall vet exakt vilket belopp som personen kommer att tanka för kan de inte skicka förfrågan på rätt belopp. Den stora skillnaden mot att betala i butik blir därmed att kortet används innan tankning påbörjas och att dragningen sker därefter. Betalas bensinen i butik används kortet efter tankning och förfrågan kan skickas på exakt rätt belopp.

På detta sätt skickas alltså enbart en förfrågan på 1 kr och tankning kan ske varpå övertrassering sker av kontot. När sedan pengar kommer in på kontot kommer övertrasseringen att justeras.

Som kommentar svarade Swedbank att det förekommer vissa bensinpumpar med denna funktion men att det alltid är kundens ansvar att se till att inte övertrassera kontot*.

Fördelen med bankkonto anses vara att man inte ska kunna övertrassera sitt konto och handla för större belopp än vad man har råd med – detta gäller alltså bara generellt och med vissa undantag.

Bank- Betal- eller Kreditkort

Bankkort – Med ett bankkort dras pengarna direkt från det konto som kortet är kopplat till. Fördelen är därmed att man alltid ser exakt hur mycket man har kvar att röra sig med under månaden.

Betalkort – Med ett betalkort samlas alla inköp som sker en månad på en månadsfaktura. Hela fakturabeloppet ska då betalas. En skillnad mot bankkort är även att betalkort ofta har bonusfunktioner, försäkringar samt rabatter i större grad.

Kreditkort – Det finns stora likheter mellan betalkort och kreditkort. Ibland benämner även bankerna sina kort som Betal- och Kreditkort. Korten har nästan alltid reseförsäkring och förmåner som rabatter, bonusar, försäkringar m.m. Skillnaden mot betalkort är att hela fakturabeloppet inte måste betalas varje månad. Vill kortägaren delbetala fakturan så väljer personen själv hur stort belopp som ska skjutas upp till kommande månad. På så vis är kreditkortet mer flexibel gällande återbetalning.

*Källa: Råd & Rön 2018:1