Re:member Flex

  • Gratis kreditkort
  • Individuell ränta fr.9,74%
  • Flera tilläggsförsäkringar kan tecknas
  • Betyg 5/10
Till Re:member Flex

Re:member erbjuder två olika kreditkort varav Re:member Flex är kortet utan årsavgift. Det är också den stora fördelen med detta kort. För den som enbart vill ha flexibiliteten med att handla och betala allt på samma faktura är detta ett bra alternativ. Men för de allra flesta är Re:member More ett bättre alternativ.

Nackdelen med Re:member Flex är att någon bonus på allt man handlar inte ges. Med 1% i bonus på alla inköp väger bonusen snart upp årsavgiften på More och utöver det följer fler försäkringar med.

En nackdel som gäller samtliga kort från Re:member är att det kostar 3% i uttagsavgift och minst 35kr. Utöver det tillkommer 1,5% valutapåslag vid uttag i utlandet.

Ränta och räntefria dagar

Räntefria dagar:

Upp till 56 dagar (8 veckor)

Oavsett vilket kort man väljer från Re:member erbjuds upp till 8 veckors räntefri tid. Det ger kortutgivaren ett allmänt stort plus gällande denna punkt. 

Ränta:

Individuellt

Re:member Flex är unikt då kortet har individuell räntesats. För att få veta vilken ränta man blir beviljad måste helt enkelt en ansökan ske till företaget. Räntan var 2017 9,74-24,74%. En ränta som inte förändras speciellt ofta. 

För de som får den lägre räntan (9-15%) är detta ett bra alternativ.

 

Återbetalning:

3% men minst 200kr

När fakturan ska betalas kan man välja mellan att betala hela beloppet eller att avbetala det med valfritt belopp. Den minsta summa som skulden måste betalas av med är däremot 3% av lånesumman men minst 200kr.   

Betalningsfri månad

Oavsett vilket av de fyra kort som väljs av de Re:member erbjuder får kortägaren möjlighet till två betalningsfria månader. Detta går att utnyttja två gånger per kalenderår och det innebär att hela beloppet på fakturan skjuts upp. Vanligtvis måste ju annars 3% av skulden betalas varje månad men aktiveras ”Betalningsfri månad” behöver man inte betala något den månaden. Däremot tillkommer ränta på det lånade beloppet som hamnar på nästa månads faktura.

Det finns några krav för att få använda sig av betalningsfri månad. För det första måste det vara minst tre månader mellan de två tillfällena man kan utnyttja detta per år. För det andra måste återbetalningar genomförts utan anmärkning i minst tre månader innan första betalningsfria månaden går att aktivera.

4/5remember flex reklam

 

Avgifter:

Årsavgift:

0kr

Re:member Flex har ingen årsavgift vilket är dess största fördel. Däremot bör man se på helheten. Exempelvis kostar Re:member More 295kr per månad men ger 1% i återbäring på allt man handlar. Det innebär att den som handlar för 29500kr per år får igen hela årsavgiften.Som vanligt gäller det att jämföra kreditkort utifrån alla kortens fördelar – inte bara årsavgiften.

Att något är gratis betyder alltså inte alltid att det är det bästa ekonomiska valet.

Kontantuttag:

3% minst 35

Vid uttag i Sverige eller utlandet kostar det 3% av uttaget belopp. Däremot alltid minst 35kr. Detta är den största nackdelen med Re:member Flex. Ett kreditkort som inte kostar något per år men som har ovanligt hög kostnad vid uttag.

Kontantuttag i utlandet:

3% minst 35 plus 1,75 valutapåslag

Att kreditkortsföretag vanligtvis tar avgift vid uttag utomlands och även lägger på ett valutapåslag är inte ovanligt. Däremot ligger Re:member Flex bland de kort som har de högre avgifterna. Valutapåslaget är 1,5% och uttagsavgiften 3% men minst 35kronor.

Gratis kreditkort men med en hel del avgifter.

3/5

Till Re:member Flex

Kredit och korttyp:

Re:member Flex har en kredit på 50.000kr i grunden. Däremot går det att göra en ansökan om att höja denna kredit upp till 100.000kr.

5/5

remember loga

Bonus och fördelar

  • Gratis

Re:member Flex är ett av de kreditkort som inte ger någon allmän bonus på inköp. Däremot är kortet gratis.

Några försäkringar ingår inte utan får eventuellt köpas som tillägg. 

2/10

remember flex ansök

Övrigt:

Saldobesked: Re:member är föredömlig gällande att visa saldo för sina kunder. Enklast är att göra detta via deras egna app  men det går lika snabbt via telefon eller med SMS. Fördelen med appen är att man här även kan se de olika transaktioner som ligger och därmed se om någon transaktion inte är korrekt.

Säker E-handel: Samtliga kort från Re:member är anslutna till de säkerhetssystem som levereras av MasterCard eller Visa. Det gör att man mycket tryggt kan använda kortet vid handel på internet och vara säkert på att kortuppgifterna inte sprids vidare.

Extra tillägg

Reseförsäkringar:  Re:member har ett stort utbud av tilläggsförsäkringar som går att köpa till kreditkortet. Samtliga går att läsa om i artikeln ”Re:members reseföresäkringar”. Dessa kostar då 70kr per försäkring/år. Är man ute efter ett kort med bra reseförsäkringar kan det däremot vara bättre att välja Re:member More där åtta reseförsäkringar ingår i priset. Det blir därmed billigare att ha detta kreditkort än att välja Re:member Flex och teckna ett antal extra reseförsäkringar till kortet.

Betalningsskydd Plus: Många kreditgivare som ger lån erbjuder något som kallas för låneskydd. Ett liknande skydd erbjuder Re:member som de kallar för Betalningsskydd Plus. Detta fungerar likt en försäkring som ger ökad ekonomisk trygghet. Om en person har betalningsskydd Plus och något av följande händer betalas 5% av skulden varje månad.

  • Sjukskrivning i minst 22 dagar. Det krävs då att personen är sjukskriven på heltid
  • Uppsägning. Det krävs då att personen inte vetat om denna kommande uppsägning när tillägget tecknades och att personen inte fått något nytt arbete inom en månad.
  • Sjukdomstillstånd. Vid svåra sjukdomar som gör att arbetsförmågan minskas kraftigt.
  • Dödsfall. I detta fall betalas hela skulden.

Pris: 0,6% av skuldsaldot.

Stop Service:

Det är en hel del kort som behöver spärras om plånboken försvinner. Allt från kreditkort och bankkort till ID-kort. Allt detta sker med ett enda samtal via Re:members Stop Service. Utöver att de spärrar korten kan de även spärra telefoner, pass och annat liknande.

Utöver det får man även tillgång till Re:members Nödlån. Ett lån som kan tas om man är utomlands och plånboken blivit stulen. För att snabbt få pengar till hemresa, boende och mat kontaktas Re:member och lånet på upp till 10.000 betalas ut.

Även nycklarna får en säkerhet via Nyckel Service då man får nyckelbrickor som gör att chansen att upphittade nycklar återvänder till rätt ägare ökar rejält.

Pris:369kr.

5/5

Re:member Flex passar dig som…

Re:member Flex passar dig som vill ha kreditkortet som en buffert. Med andra ord ett kort som inte används i vardagen utan ligger i byrålådan enbart för krissituationer. Det är där som kortet har sin fördel då det är gratis. Använder man kreditkortet i vardagen är det betydligt mer lönsamt att teckna Re:member More eller något kort med bonus eller förmåner.

Slutbetyg: 5/10

Till Re:member Flex

 

Sammanfattning

Sammanfattning:

Re:member Flex har sin fördel i att det är gratis. Den som handlar mycket lite på kreditkortet  kan välja detta kreditkort. Man får alla inköp på samma faktura och kan utnyttja betalningsfri månad om behov finns att skjuta upp betalningen.

Används kreditkortet för inköp på en summa över 29500kr per år (ca 2500 i månaden) bör istället Re:member More användas. Dess bonussystem gör att bonusen lätt övergår årskostnaden. Med tanke på att detta kort även ger reseförsäkringar blir det därmed mer ekonomiskt i längden.

Betyg 5/10