Allt färre unga dras till Kronofogden

Enligt ett pressmeddelande från Kronofogden (160121) minskar antalet unga som har skulder hos Kronofogden mot tidigare år. Detta är även en trend som har hållit i sig sedan 2013. Vid årsskiftet 2013/14 var antalet unga hos Kronofogden ca 41.000. Tack vare en nedåtgående trend är nu samma siffra ca 37.000. En klar förändring alltså. Antalet personer som har ärende hos Kronofogden har även minskat generellt över hela befolkningen.

Enligt Christina Gellerbrant Hagberg på Kronofogdmyndigheten är detta ”mycket glädjande”. Ett tecken på att arbetet för att få ner skuldsatta unga även har gett resultat. Bland annat arbetar Kronofogden tillsammans med Konsumentverket och Finansinspektionen i projekt som just vänder sig till unga vuxna för att få dem att inte sätta sig i denna situation.

Generellt har alltså antalet unga hos Kronofogden minskat. Ser man sedan på detaljnivå finns det tydliga skillnader. Den grupp som främst minskat i antal är de allra yngsta. Detta beror till stor del på att vuxna inte längre kan försätta sina egna barn i skuldsituationer i samma utsträckning som tidigare.

En ytterligare positiv nyhet är att antalet personer som för första gången kommer till Kronofogden också har minskat. Jämfört mot 2013 var siffran 5% lägre.

Fakta: Så kan du göra om du inte kan betala

  • Kontakta företagen du är skyldig pengar

Oavsett om det är lån, hyra eller mobilabonnemang som inte kan betalas bör man alltid kontakta företaget och berätta att man för tillfället har svårt att betala. Många gångar löser sig problemet redan där då man kan få skjuta upp betalningen eller skapa en amorteringsplan utifrån de ekonomiska förutsättningarna man har.

  • Samla småkrediter

Att ta lån för att lösa lån/skulder är oftast fel väg att gå. Men det finns undantag. Genom att samla många småkrediter och skulder i ett större lån fås flera fördelar. Att samla smålån i ett större lån är även möjligt för de som har betalningsanmärkningar. Gå via exempelvis Freedom Finance som jämför räntor och avgifter hos 20-tal banker. Med ett stort lån får man ner räntekostnaderna.

Med större lån får man även möjlighet att välja längre amorteringstid vilket i sin tur skapar lägre månadskostnad.

  • Betala det mest akuta

Se över dina skulder och betala av de mest akuta. Skulderna ökar snabbt om de går till Inkasso eller Kronofogden. Det viktigaste är därmed att betala de skulder som till stor risk kommer att gå vidare inom indrivningskedjan.

  • Sälj – Sälj och Sälj

Alla har något i hemmet som kan säljas. Även om det handlar om saker man egentligen vill ha kvar. Gå igenom garderober, källare m.m. för att hitta allt från småsaker till större saker att sälja. Många småsaker kan säljas via egen ordnade loppisar medan de dyrare sakerna bäst säljs på Blocket.

  • Se på Lyxfällan

Lyxfällan (Går att se på Tv3Play) är ett Tv-program där programledarna åker runt i Sverige och hjälper människor som fått ekonomiska problem. Lösningarna är visserligen något olika beroende på familj och situation men varje program är fullt av tips och råd för den som vill förbättra sin ekonomiska situation. En stor del av de som är med i programmet har även skulder hos Kronofogden och problem som de ser som helt ”oöverstigliga”. Men lösningen är inte så svåra som man kan tro.