Ändrat betygsystem premierar bättre låneförmedlare

På samtliga recensioner på Sverigekontanter har vi satt betyg på kreditgivaren. Alla kreditgivare och kortutgivare bedöms utifrån samma kriterier för att en så objektiv bedömning som möjligt ska kunna ske. Tidigare har samtliga lån samma betygssystem men detta kommer ändras från och med 1:a mars 2017.

Eftersom de flesta prioriterar en så låg ränta som möjligt har vi viktat detta betyg tyngre. På samtliga faktorer har ett betyg på 5 maximalt kunnat delats ut. Men när det kommer till räntan har betyget kunnat gått upp till 10. Detta för att räntenivåerna, och tydligheten kring detta, är primärt. Det har då gällt både för smslån, privatlån och låneförmedlare.

Olika fokus

Ett kreditföretags fokus bör vara att ge en så låg effektiv ränta som möjligt till de som vill låna pengar hos dem. De som vänder sig till ett kreditföretag gör detta för att primärt teckna ett lån. Därmed kommer vi behålla betygsvikten på räntan gällande privatlånen.

Vad är då den primära uppgiften för en låneförmedlare? De som vänder sig till en låneförmedlare gör detta primärt för att jämföra lån. Detta visserligen för at hitta så låg ränta som möjligt och sedan teckna ett lån. Men det finns därmed en skillnad. Hos låneförmedlaren är det jämförelsen som är det viktiga. Med en stor jämförelse av många banker är chansen stor att man hittar ett lån som passar. En stor fördel är även om låneförmedlaren tydligt visar vilka banker som ingår i jämförelsen. Är man inte nöjd går det ju att kontakta ytterligare banker för att försöka hitta ett passande alternativ.

Jämförelsen får vikta tyngre
Detta gör att samtliga låneförmedlare kommer att betygsättas med 0-10 poäng på ”Samarbetar med” och 0-5 på ränta samt resterande faktorer. Det viktiga är själva jämförelsen. Dessutom har det visat sig att räntan är väldigt otydlig gällande låneförmedlarna.

Räntan är ändå otydlig

amorteraEn kreditgivare kan säga inom vilket spann som låntagaren kan förvänta sig få ränta. Men en låneförmedlare samarbetar med ett stort antal banker och kan därmed inte sällan erbjuda en ränta mellan 3-36%. Det är ett enormt spann vilket till viss del beror på att en del av de samarbetande banker tillåter betalningsanmärkningar.

Med informationen ”Du får en ränta mellan 3-36%” är det ytterst svårt att sätta ett relevant betyg.

Kapitalkostnad
För att ännu tydligare få fram ”bästa låneförmedlaren” lägger vi in en extra parameter gällande låneförmedlarna. Detta är om de anger ”kapitalkostnad” eller inte. Med kapitalkostnad menas hur mycket lånet kommer att kosta under hela låneperioden. Många tittar väldigt mycket på ”månadskostnaden” och det är även detta som kreditföretag samt låneförmedlare lyfter fram extra mycket. Men om man blir införstådd med hur mycket lånet totalt kommer att kosta blir det även en motivation att exempelvis välja lägre lånebelopp eller kortare amorteringstid.

Det sämsta är om kapitalkostnad inte alls anges. Det näst bästa är om en kapitalkostnad anges men då ett statiskt exempel. Då anges en uträkning som bygger på ett fastställt belopp och fastställd amorteringstid.

Det bästa är att kapitalkostnaden presenteras utifrån hur låntagaren ändrar lånebelopp och amorteringstid. I dessa fall kan man tydligt se lånets kapitalkostnad utifrån flera olika faktorer.

Kapitalkostnaden är visserligen alltid uträknat på en ”exempelränta” men någon bättre lösning finns inte då räntan på privatlån alltid sätts individuellt.

Bäst?

Med detta nya betygsystem klättar Lendo högre på rankingen. Detta utifrån att:

Ränta –De anger inom vilket räntespann man kan få lån. Däremot måste man läsa under ”Frågor och Svar” för att hitta detta.

Kapitalkostnad – Detta framgår när man provar sig fram med belopp och amorteringstid. Dessutom justeras räntan utifrån belopp vilket ger en tydlig bild över lånets totala kostnad.

Ger betyg 4/5

Samarbetar med – De skriver tydligt ut vilka 20 banker de samarbetar med. Något som faktiskt är ovanligt gällande låneförmedlare.

Ger betyg 10/10

Lendo får sammanlagt 9/10 poäng vilket gör att de ligger i topp över låneförmedlare. De får bara poängavdrag gällande smådetaljer i hur lätt det är att hitta information kring vissa delar av de lån de förmedlar.

Besök Lendo för att sänka dina lånekostnader