Bankerna agerar olika gällande amorteringskravet

Enligt amorteringskravet får bankerna göra undantag från gällande regler vid vissa tillfällen. Det gäller exempelvis vid nybyggnation, flytt av bolån eller vid särskilda skäl. Däremot är detta helt valfritt och när Aftonbladet granskade olika banker visade det sig att skillnaden var relativt stor gällande hur ofta undantagen användes.

Amorteringskravet säger att amortering måste ske på bolån tecknade efter första juni 2016 förutsatt att belåningsgraden är över 50 %. Amortering ska då ske med 1 %. Är belåningsgraden över 70 % gäller amorteringskrav på 2 %. Utöver detta kan en extra procentenhet krävas i amortering om låntagaren har en skuldkvot på över 4,5. Dessa regler måste bankerna följa men vid tre grundläggande tillfällen får de göra undantag.

Byte av bank

Om en låntagare vill flytta sitt bolån till en annan bank så behöver inte den nya banken sätta amorteringskrav på lånet trots en högre belåningsgrad än 50 %. Detta gäller enbart om lånet tecknades innan amorteringskravet började gälla under 2016. Ett lån utan amorteringskrav ska alltså gå att flytta utan att amorteringskrav automatiskt ska uppstå vid flytt.

Utökat bolån

Utökat bolån, som ofta kallas för tilläggslån, innebär att ett befintligt bolån ökas i lånebelopp. Här kan banken istället ge möjlighet till att kalla det för tilläggslån och därmed separera befintligt bolån från tilläggslånet. Det har då en egen amorteringstid på 10 år.

Nyproducerade bostäder

När nyproducerade bostäder säljs har bankerna rätten att frångå kravet på amortering. Denna regel infördes för att främja nybyggnationer och viljan att köpa dessa. Undantaget gäller däremot enbart första ägaren av dessa lägenheter.

Olika regler hos bankerna

Gällande byte av bank så ger de flesta banker kunden möjlighet att flytta lånet utan att amorteringskrav uppstår. Det gäller för Skandiabanken, Handelsbanken, Swedbank och Danske Bank. Två banker som har ett mer diffust svar är Länsförsäkringar och SEB som bägge säger att de har ”individuella prövningar”. Det betyder därmed att flytt går bra för vissa kunder – men inte för andra.

Som kund gäller det därmed att först fråga sin bank hur de ställer sig till flytt av lån till dem. Skulle ett lån utan amorteringskrav flyttas och amorteringskrav skulle uppstå kan nämligen månadskostnaden ändras rejält.

Gällande tilläggslån är det färre banker som erbjuder möjligheten att ta dessa som separata tilläggslån vilka därmed inte amorteras på samma sätt som befintligt bolån. Det är enbart Nordea och Skandia som väljer att gå den vägen.  Även här har SEB och Länsförsäkringar ”individuella prövningar” medan Swedbank och Handelsbanken inte väljer att erbjuda alternativet. Kunder hos de två sistnämnda bankerna som vill höja sitt bolån får alltså räkna med att en höjning av bolånet kan resultera i ett amorteringskrav på hela bolånebeloppet.

Den punkt som bankerna minst använder som undantag är lån vid nyproduktion. Här är det enbart SEB och Länsförsäkringar som har en viss öppning. Detta genom att svara på frågan på samma sätt som de gjort under de andra punkterna ”Det sker via individuell prövning”