Bankerna inför amorteringskrav på gamla bolån

amorteraNär amorteringskravet infördes under sommaren 2016 var Finansinspektionen tydlig med att något amorteringskrav inte skulle införas om ett bolån flyttades från en bank till en annan. Detta för att inte inlåsningseffekter skulle skapas och konkurrensen minska mellan bankerna. Enligt lag aktiveras alltså inte amorteringskravet vid ett bankbyte. Men samtidigt har bankerna möjlighet att sätta sina egna krav kring amortering. Vilket de tydligt har gjort.

När SvD genomförde en undersökning kring bankerna krav gällande bolån vid bankbyte visade det sig att de flesta satte amorteringskrav. Detta alltså rakt i motsats mot Finansinspektionens löfte.

Det visade sig bland annat att tre av ”storbankerna” valt att sätta amorteringskrav på bolån som flyttas till dem.  Detta alltså även om lånet från början tecknats före 1 juni 2016 vilket ska innebära att amorteringsfrihet bör vara en möjlighet.

Jämför amorteringsmöjlighet

Det är alltså inte bara boräntan man behöver jämföra när ett bolån ska flyttas. Man bör även jämföra kraven gällande amortering. För kravet skiljer nämligen en hel del.  Detta i det fall som lånet tecknats före amorteringskravet började gälla.

SEB – När SvD kontaktar dem säger de att amortering ska ske exakt enligt gällande amorteringskrav.

Nordea – Även denna bank ger exakt samma svar. Det är amorteringskravet som gäller även om lånet i teorin inte omfattas av det.

Swedbank – Säger att amortering ska ske enligt amorteringskravet om ett lån flyttas till dem.

SBAB – SBAB har inte samma krav som de tre storbankerna ovan. Däremot har de krav på amortering. På ett lån där belåningsgraden var 84% sattes ett krav på amortering på 1,1% och när belåningsgraden var 74% erbjöds ett amorteringskrav på 0,36%.

Hos SBAB har man alltså valt att lägga sig ungefär på halva nivån mot det offentliga amorteringskravet.

Skandia – Säger att det går att välja amorteringsfritt. Detta då fem år i taget.

Danske  Bank – Uppgav inga siffror till tidningen

Handelsbanken – Uppgav inga siffror till tidningen

Amorteringskravet

Enligt amorteringskravet ska 2% av bolånet amorteras varje år om belåningsgraden är minst på 70%. Detta minskas till 1% per år om belåningsgraden maximalt är 50%. När belåningsgraden är lägre behöver ingen amortering ske. Detta är alltså de generella kraven.

Utöver dessa finns en rad undantag och som nämnts ovan kan bankerna själva avgöra villkoren för sina lån. De kan däremot aldrig ge mer fördelaktiga amorteringsmöjligheter än gällande regler från Finansinspektionen.

Ett undantag var just byte av bank. Enligt Finansinspektionen skulle en flytt av ett lån inte aktivera amorteringskravet. Eftersom låntagaren tar ett nytt lån hos den nya banken och löser det gamla lånet så är det i princip ett nytt lån. Alla nya lån innefattas av amorteringskravet. Men för att undvika inlåsningseffekt och minskad konkurrens valde FI att amorteringskravet inte aktiveras vid flytt av bolånet – något bankerna alltså nu motsatt sig.

Ett annat undantag är vid nyproduktion. Enligt FI behöver inte amortering ske de fem första åren vid köp av nyproducerad bostad. Detta infördes för att främja byggandet av fler bostäder. Men kort efter att amorteringskravet infördes valde ett flertal banker att inte godkänna undantaget för nybyggnation.

Jämför boräntan – men jämför även krav på amortering.