Bolån utan ränta  

Att boräntan är extremt låg för tillfället är det få som har missat. Men att det till och med går att få en ränta på bolånet på 0% är det säkerligen inte lika många som är medveten om. Däremot finns möjligheten om man arbetar på någon av de större bankerna i landet. Orsaken till det är att de flesta banker ger sina anställda en viss rabatt. Likt de som jobbar på matvarubutik får rabatt på maten får de bankanställda rabatt på räntan. Däremot skiljer det sig mellan de olika bankerna.

En av de allra största på bolån, SBAB, erbjuder sina anställda att låna med en rabatt på 2,5 procentenheter. Med tanke på att räntan idag är lägre än 2,5% skulle detta kunna betyda att de anställda får låna gratis. Men så är det inte då företaget även har en lägsta gräns på 0,5%.

En steg längre går Handelsbanken. De ger som mest en rabatt på 1,79procentenhet. Detta då enbart på tremånadersräntan och maximalt upp till 1,5 miljoner. Däremot förmånsbeskattas detta så den reella räntesänkningen blir något mindre. Detta gör att en anställd idag kan låna med en ränta på 0,25%.

Hos Swedbank är det ännu bättre. Ränterabatten som ges är 2,15 procentenheter på lån upp till två miljoner. Detta på alla lån oavsett om det är tremånadersräntan eller en fast ränta på bindningstid av fem år. Även denna bank har en regel som säger att räntan inte får bli för låg. Gränsen ligger på 0,02% och genom att välja tremånadersräntan kommer man ner i denna nivå idag. Att låna en miljon kronor med en ränta på 0,02% betyder att man enbart betalar 166kr per månad i ränta.

Bäst är det däremot hos Skandia. De räknar ut räntenivån för de anställda genom att ta gällande referensränta och dra bort en procentenhet. Eftersom referensräntan idag är 0% betyder det att personalen får låna helt gratis.