Bolånekunderna starkt kritiska mot storbankerna

Sommaren har bjudit på varma och fina sommardagar och även räntesänkning från riksbanken vilket genererat lägre boräntor för de flesta bolånetagare. Ändå har kritiken mot storbankerna vuxit sig mycket stark. Orsaken är flera och resultatet har blivit att flera bolånekunder har valt att byta bank.

SEB – Höjning istället för sänkning

När riksbanken sänker styrräntan brukar det betyda att räntan för bolånekunderna sänks. Nu finns det visserligen fler faktorer som påverkar den rörliga räntan men generellt gäller denna regel. Även i somras stämde det överrens hos alla storbanker – utom hos SEB. När de andra sänkte så höjde istället SEB sakta sin ränta. Under den period som riksbanken sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter så höjde SEB sin utlåningsränta med 0,25 procentheter. Något som fått många privatpersoner att reagera och senare även Finansinspektionen. Detta eftersom denna höjning kan ses som ett lagbrott (Se vidare ” Räntehöjningen hos SEB – Ett lagbrott?)

Swedbank – Räknar räntan annorlunda

Om en bank säger att räntan är 2,0% så förväntar sig de flesta att man ska få betala 2kr i ränta per upplånad hundring. Men det finns olika sätt att räkna bolåneränta (Se vidare ”Olika sätt att räkna bolåneränta”). I somras framkom det att Swedbank har ett räknesätt som missgynnar bolånetagaren i den utsträckningen att en ränta som anges vara på 2,0% egentligen är på 2,02%. En liten skillnad men som kan göra stor skillnad för de med stora lån. Det kunderna framförallt rasat mot är att inte banken varit tydlig med detta. Just Swedbank är den bank som flest velat byta från under sommaren. Detta enligt en av de stora lånebytarsajterna som finns tillgängliga i Sverige.

Nordeas extra bonus

Även Nordea har fått skarp kritik även om den varit något mindre i än i jämförelse mot de två ovan nämnda bankerna. Detta på grund av den bonus som bankens VD fått. Enligt Tore Liedholm (Aktiespararna) trixar banken för att inte behöva visa upp hur mycket pengar det rör sig i bonus. Under 2013 fick VD:n en rörlig bonus på 10,5 miljoner och året innan 5,7 miljoner. En näst intill dubblering som skett i det tysta. Hade det gått riktigt bra för banken ekonomiskt kanske inte så många hade lyft lika mycket på ögonbrynen men detta ska då sättas i proportion till att banken så sent som i våras lagt fram ett tydligt sparprogram för att hålla nere kostnaderna.

Det som föreningen Aktiespararna och även SvD kritiserar banken för är däremot inte i första hand summan utan hur banken har redovisats han dubblering av bonusen. I årsredovisingen ser det nämligen ut som att han inte fått någon ökning alls, eller en minimal. Detta eftersom man lyft ut en kostnadspost på över 3 miljoner och placerat längre ner under mer anonyma kostnadsposter, något som inte gjort tidigare.

Någon stor kundflykt från Nordea har däremot inte skett  – ännu.