Boräntorna ner – ännu mer

Under de senaste månaderna har boräntorna fallit nedåt. Detta gäller både de rörliga och de bundna. Är räntan på ”botten” nu och på väg att vända upp? Det finns faktorer som talar för att så inte är fallet och att lägre räntor mycket väl kan komma.

Riksbanken som styr reporäntan är de som har det största ”vapnet” att påverka räntorna. Höjer de reporäntan så följer nästan alltid bankerna efter och höjer räntorna. Det Riksbanken i första hand tittar på är inflationen och förväntat kommande inflation. Att det är låg inflation i Sverige för tillfället tyder på att banken inte kan höja räntan då det skulle kunna innebära en ännu lägre inflation.

En negativ nyhet för Riksbanken kom även förra veckan då SCB presenterade inflationssifforna. Dessa var lägre än vad experter inom banken hade förväntat sig vilket tyder på att ekonomin inte alls tagit rätt riktning vilket man hade både hoppats och trott på.

En annan sak som pekar på kommande lägre ränta är att tremånadersräntan för närvarande är högre än exempelvis både 1-åriga och 2-åriga räntan. SBAB sänkte exempelvis med 0,07 och 0,16 förra veckan. Dessa sänkningar finns även att se hos exempelvis ICA Banken och IKANO bank.

Att en bank erbjuder lägre bunden ränta än rörlig pekar på att experterna (som visserligen kan ha fel) på banken tror att räntan kommer att sänkas inom 1-2 år. Den bundna räntan ska spegla kommande utveckling. I alla fall den utveckling som de tror kommer att komma.  Skulle de erbjuda en högre ränta på den fasta än den rörliga skulle det därmed peka på att de anser att räntan kommer att gå upp.

På denna punkt är däremot bankexperterna något oense. Swedbank exempelvis har även de en lägre ettårsränta än den rörliga. Däremot ligger tvåårsränta på exakt samma som den rörliga. Av det skulle en slutsats kunna dras att ingen bank i alla fall tror att någon större höjning kommer att ske inom de två närmaste åren.