Bostadsrätterna vänder sig mot amorteringskravet

Allt pekar på att ett amorteringskrav kommer att införas under sommaren 2016. Det skulle innebära att alla nya lån där belåningsgraden är över 50% får ett amorteringskrav. I ett första skede handlar det om 2% per år till att belåningsgraden kommer ner till 70%. Därefter ska amortering ske med 1% ner till att belåningsgraden maximalt är 50%.

Det innebär att de som betalat 3 miljoner för en bostad och lånat 85% till bostaden får betala 4250kr i amortering varje månad. En kostnad som därmed måste läggas med i beräkningen när man planerar hur mycket man är beredd att betala för en bostad.

I tidningen ”Direkt” kommenterar Kenny Fredman från Bostadsrätterna detta förslag. Han menar att det i grunden är bra att amortering sker på bolån. Men samtidigt lyfter han upp den negativa sidan av ett generellt amorteringskrav. Enligt honom betyder det att många kommer ha svårare att komma in på bostadsmarknaden. En generell lag slår mot alla och enligt honom hade ett bättre alternativ varit om man haft ett system som tydligare tar ”hänsyn till varje persons förutsättningar”.

Läs mer:

Amorteringskravet