Bunden ränta billigast

Det är ovanligt att den bundna räntan ligger lägre än den rörliga men så är fallet hos flera banker och låneinstitut för tillfället. Den bundna bolåneräntan hos SEB på ett år är idag (9/10) 2,40 medan den rörliga ligger på 2,42%. Den vanligaste orsaken till att binda räntan brukar vara att man vill försäkra sig mot att den rörliga räntan rör sig för snabbt uppåt men i detta fall kan det alltså vara lönsamt att binda lånet på ett år för att på så vis få en lägre ränta än den rörliga.

Men det man bör komma ihåg är att bankerna lägger in förväntade ränteändringar i deras uträkning av den fasta räntan. Genom att den fasta räntan är lägre än den rörliga tror experter på bankerna att den rörliga kommer att falla ytterligare inom ett år. Detta är även något som många ekonomer anser. Skulle den rörliga falla skulle det plötsligt bli så att den är mer lönsam att ha än den fasta på ett år.

Enligt en prognos från SBAB så är detta ett förväntat scenario och de som just nu funderar på om de ska ta rörlig ränta eller inte bör enligt dem istället ta en funderar över de längre löptiderna på räntan som går att teckna. SBAB anser att de största värdena finns i räntebindningar på över fyra år. Detta eftersom deras prognos pekar på att den rörliga räntan kommer med tiden gå upp till att bli 0,7 procentenheter högre än den nuvarande femårsränta.

Allt handlar alltså om vad man tror att framtiden har att ge. Men att välja rörlig eller fast ränta handlar inte bara om att få så låg månadskostnad som möjligt utan även om att ge sig själv en viss trygghet. En trygghet som är olika värd för olika individer. I längden är det tryggheten kontra kostnaden som avgör om fast eller rörlig ränta ska väljas.